| |     latinica | english  
Főoldal
FONTOS ÉRTESÍTÉS, 17.03.2020.

Értesítjük a polgárokat, hogy Szerbia Köztársaság Kormánya 2020. március 15-én megtartott ülésén Határozatot fogadott el a COVID-19-es, SARS-CoV-2 jelzésű vírusos megbetegedésről szóló Határozat módosításáról, amelynek értelmében megváltozik a Határozat 4. pontja, és így szól: A fertőző betegségnek Szerbia Köztársaság területére történő behurcolásától való védekezés érdekében az illetékes szervek a külföldi állampolgárok számára ideiglenesen megtiltják a belépést Szerbia Köztársaságba.

Az intézkedés a következőkre nem vonatkozik:

1) a teherszállító motoros járművek legénységére, akik a nemzetközi teherszállítást közúti forgalomban végzik. A közutakon történő nemzetközi tranzit teherforgalom esetében az áthaladást a Szerbia Köztársaságba való belépéstől számítva 12 óránál kevesebb időszakra korlátozzák;

2) a teherszállító hajók legénységére, akik a hazai kikötőkből szállítanak árut. A Szerbia Köztársaságon átvezető vízi útvonalon történő áthaladás a vontató hajók esetében a Szerbia Köztársaság területére való megérkezéstől számítva a vízfolyással szembeni hajózáskor nem tarthat 90 óránál tovább, a magánjáró úszótestek esetében pedig 60 óránál, miközben a folyással azonos irányba történő haladás esetében a vontató hajókra kirótt időkorlát 72 óra, a magánjáró teherszállítók esetében 54 óra;

3) a vasúti kocsik kísérő személyzetének a határállomásokra történő beutazására, az államközi megállapodásokkal összhangban;

4) a légi közlekedés legénységére és kísérő személyzetére, akiknek úticélja Szerbia Köztáraságban van, vagy pedig átutaznak Szerbia Köztársaság nemzetközi repülőterein;

5) azokra a személyekre, akik Szerbia Kormányának az Egészségügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Építészeti, Közlekedési és Infrastruktúra-ügyi Minisztérium képviselőiből álló Munkatestületéről engedélyt kaptak;

6) a diplomáciai megállapodások értelmében kíséret alatt haladó humanitárius konvojokra;

7) a külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá a külföldi szervezetek irodái személyzetének akkreditált tagjaira, valamint ezen személyek családtagjaira, amennyiben a Külügyminisztérium és a Kormány Főtitkársága által kiadott külön identifikációs igazolványokkal rendelkeznek;

8) a külföldi állampolgárokra, akik érvényes tartózkodási engedéllyel vagy állandó lakhellyel rendelkeznek Szerbia Köztársaság területén.

 

Szerbia Közársaság állampolgárai, akik azon államokból, vagy azon vidékekről érkeznek, ahol intenzív a COVID-19-es jelzésű betegség terjedése, illetve a járvány gócpontjaból utaznak haza – mégpedig a Svájci Konföderációból, az Olasz Köztársaságból, az Iráni Iszlám Köztársaságból, Romániából, a Spanyol Királyságból, a Német Szövetségi Köztársaságból, a Francia Köztársaságból, az Osztrák Köztársaságból, a Szlovén Köztársaságból és a Görög Köztársaságból – kötelezően 28 napos izolációba kerülnek, a más országokból érkező szerb állampolgárok számára elrendelt, egészségügyi felügyelet alatti otthoni izoláció pedig 14 napos.

Az említett intézkedések alkalmazását szigorúan ellenőrizni fogják, az intézkedések megszegőit szigorúan megbüntetik, összhangban a törvénnyel.

A Határozat 2020.03.15-én lépett életbe és a továbbiakig érvényben marad.SZERBIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK AJÁNLÁSA A KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODÓ HAZAI ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE, 2020.03.17.

Felhívjuk a figyelmet Szerbia Köztársaság Kormányának ajánlására, hogy a külföldön tartózkodó hazai állampolgárok minden, Szerbia Köztársaságba történő hazautazásukat meghatározatlan időre halasszák el, és csak halaszthatatlan esetekben utazzanak haza, különösen ha olyan országból vagy vidékekről érkeznének, ahol a COVID-19 intenzív terjedését tapasztalták.

A Szerbia Köztársaság Kormánya által hozott határozat értelmében elrendelték, hogy a Szerbia Köztársaság állampolgárai, akik azon államokból, vagy azon vidékekről érkeznek, ahol intenzív a COVID-19-es jelzésű betegség terjedése, illetve a járvány gócpontjaból utaznak haza – mégpedig a Svájci Konföderációból, az Olasz Köztársaságból, az Iráni Iszlám Köztársaságból, Romániából, a Spanyol Királyságból, a Német Szövetségi Köztársaságból, a Francia Köztársaságból, az Osztrák Köztársaságból, a Szlovén Köztársaságból és a Görög Köztársaságból – kötelezően 28 napos izolációba kerülnek.

A fentebb felsoroltakon kívüli más országokból érkező szerb állampolgárok számára elrendelt, egészségügyi felügyelet alatti kötelező otthoni izoláció 14 napos.

Az országba történő belépéskor a polgároknak azonnal kézbesítik az intézkedésről szóló végzést.

Az említett intézkedések alkalmazását szigorúan ellenőrizni fogják, az intézkedések megszegőit szigorúan megbüntetik, összhangban a törvénnyel.TÁJÉKOZTATÓ SZERBIA KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI KONZULÁTUSÁNAK A MUNKAIDEJÉRŐL, 2020. 03.16.

A COVID-19 vírus terjedése miatti veszélhelyzetet figyelembe véve, a fertőzés terjedésének megállítása és leküzdése érdekében Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségének Konzuli Osztálya 2020. március 16-tól kezdődően csak sürgős és halaszthatatlan ügyek miatt fogadja az ügyfeleket.

Az ügyfélfogadási munkaidő változatlanul 10 és 13 óra között tart.

A polgárok bármely kérdéssel telefonon érdeklődhetnek a 0036 1 322 9838 számon, vagy pedig a következő e-mail címen: budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu.

Ez az intézkedés a fertőzés miatti veszélyhelyzet alatt érvényben marad.  Értesítés a külföldön élő választópolgárok számára a szerbiai parlamenti képviselők megválasztására vonatkozó választói joguk érvényesítéséről, 2020. 03. 05.

A Szerbia Köztársaság parlamenti képviselőinek 2020. április 26-ára meghirdetett megválasztására vonatkozóan értesítjük az érintett szerbiai választópolgárokat, hogy a külföldön történő szavazás részleteiről a következő internetes oldalon értesülhetnek:

http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-sa-boravistem-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-izborima-za-narodne-poslnike-narodne-skupstine/Ünnepi fogadás Szerbia Köztársaság államiságának napja alkalmából Szerbia Budapesti Nagykövetségében 2020.02.17.

Február 15-e, Szerbia Köztársaság államiságának alkalmából 2020. február 17-én Szerbia Budapesti Nagykövetsége ünnepi fogadást rendezett.

Őexcellenciája Ivan Todorov nagykövet a fogadáson résztvevők előtt mondott beszédében a vendégek köszöntését követően Magyarország és Szerbia kapcsolatáról szólva kiemelte, hogy az együttműködés a történelmi legmagasabb szintre jutott, ami nagyon fontos mindkét ország számára.

Ivan Todorov nagykövet külön rámutatott, hogy Szerbia Köztársaság erőteljesen támogatja a regionális kezdeményezéseket és a szomszédaival való kapcsolatok erősítését, és köszönetet mondott a magyar államnak az európai integráció során Szerbiának nyújtott hathatós támogatásért.

A fogadáson több mint 150 vendég vett részt, közöttük a diplomáciai kar és a véderő-attaséi kar számos tagja, a magyar állami és kulturális intézmények, a magyarországi szerb közösség és a Szerb Pravoszláv Egyház képviselői.

Szerbia államiságának a napja alkalmából a nagykövetség 2020. február 15-én a magyarországi szerb diaszpóra tagjai számára Jovan Dučić – az utolsó vers címmel színielődást szervezett Budapesten a Szerb Pravoszláv Egyház Thökölyánum alapítványi épületében.

Ivan Todorov nagykövet ez alkalommal az egybegyűltek előtt a szerb államiság történetéről beszélve a török uralom elleni felkelés részleteiről is megemlékezett, s kiemelte, hogy 1804-ben Karađorđe felkelőinek harca nem csak a szerb nép történelmére, hanem az egész Balkán történelmének alakulására is hatással volt.

A nagykövet ez alkalommal is emlékeztetett a szerteágazó szerb-magyar kapcsolatokra és azok további elmélyítésének a fontosságára.Szerbia Kormánya segítséget nyújt a magyarországi szerbek számára fontos projektumok megvalósításához, 2020.02.12.

Ana Brnabić, Szerbia miniszterelnöke februrár 12-én Belgrádban fogadta a magyaországi szerb önkormányzat képviselőit és beszélgetést folytatott velük a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről.

A kormányfő asszony kiemelte, hogy Szerbia Köztársaság Kormánya segítséget nyújt a prioritást élvező projektumok megvalósításában és az adminisztratív akadályok leküzdésében egyaránt, hogy a Magyarország Kormánya által jóváhagyott, a szerb nép számára fontos pénzeszközöket megfelelően ki is használják.

A küldöttség tagjai kiemelték, hogy a magyarországi szerbek politikai státus tekintetében a jelenben elérték a történelemben jegyzett legmagasabb szintet, ugyanakkor azonban a Kormányközi Vegyes Bizottság munkája által további fejlesztésekre is van lehetőség.

Rámutattak arra is, milyen fontos a diákok számára, hogy hozzájussanak a szerb nyelvű, cirill betűs tankönyvekhez, földrajzi és történelmi atlaszokhoz, és hogy e tekintetben sokat jelentene az anyaország segítsége.

A budapesti Nikola Tesla szerb nyelvű oktatási központ számára szükséges segítségről is szó volt annak érdekében, hogy lehetővé váljon a szomszédos épület megvásárlása az iskolai kollégium céljaira. A találkozón tárgyaltak a szegedi szerb iskola kiépítéséről és státusáról is.

Ana Brnabić kormányfő beszélgetőtársai tudtára adta, hogy Szerbia megadja a konkrét segítséget a fontos projektumok realizálásához.

A beszélgetésben a magyarországi szerbek képviseletében részt vett Vera Pejić Sutor, a szerb önkormányzat elnöke, Ljubomir Aleksov, a szerb nemzetiség küldöttje és szóvivője a Magyar Országgyűlésben, Jovanka Lastić, a Nikola Tesla iskolaközpont igazgatója és Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete.A szerb Nemzeti Oktatási Tanács tagjai Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2020.02.05.

Szerbia Nemzeti Oktatási Tanácsának tagjai február elején Budapestre látogattak, ahol közvetlenül megismerkedtek a magyarországi szerb nemzeti közösség életével és tevékenységével.

A delegáció tagjait február 5-én fogadta Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete és tájékoztatta őket a nagykövetség munkájáról.

A beszélgetés során kiemelték, hogy Szerbia és Magyarország kapcsolatai a legmagasabb történelmi szinten vannak, és az oktatás területén egyaránt adottak a feltételek a Magyarországon élő szerb nemzeti közösség, és a Szerbiában élő magyar közösség nemzeti identitásának a megőrzéséhez.

A delegációt dr. Aleksandar Pajić, a szerbiai oktatási, tudomány-ügyi és technológiai fejlesztési miniszternek a középiskolai és felnőtt oktatásért felelős különleges tanácsosa és Radivoje Stojković, a Nemzeti Oktatási Tanács elnöke, az újvidéki Jovan Jovanović Zmaj Gimnázium igazgatója vezették.

A Nemzeti Oktatási Tanács Szerbia Köztársaság oktatási, tudomány-ügyi és technológiai fejlesztési miniszterének a tanácsadó testülete.Megérkeztek Aleksandar Vučić szerb államfő ajándék könyvcsomagjai a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központba, 2020.01.24.

Szent Száva ünnepe alkalmából január 24-én Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete, Őexcellenciája Ivan Todorov átadta az ajándék könyvcsomagokat, amelyeket Aleksandar Vučić, Szerbia Köztársaság elnöke küldött a budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár diákjainak és tanárainak.

Aleksandar Vučić szerb államfő ajándékát, az általa mellékelt, személyes hangú levéllel együtt Jovanka Lastić, az intézmény igazgatója vette át.

Lastić igazgató asszony felolvasta az államfő levelét, megköszönte az ajándékot, és egyúttal kijelentette: a tanintézmény növendékei számára sokat jelent, hogy Aleksandar Vučić államfő a személyes gyűjteményéből küldött könyveket az intézménynek.

Ivan Todorov nagykövet emlékeztetettt arra, hogy Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke a Nikola Tesla oktatási központban 2019. szeptemberében tett látogatása alkalmából ígérte meg a tanulóknak, hogy a személyes könyvtárából közül küld a számukra könyvgyűjteményt -  amely ezúttal meg is érkezett az intézménybe.

Szerbia Budapesti Nagykövetségének a részéről az eseményen jelen volt Aleksandar Lončarević, a követség másodtitkára is.Fogadás Szerbia női és férfi vízilabda válogatottjának a tiszteletére Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2020.01.20.

Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében január 20-án fogadást rendeztek a Budapesten folyó vízilabda Európa-bajnokságon részt vevői szerbiai női és férfi vízilabda válogatott  tiszteletére.

A bajnokság keretében január 20-án szabadnapos sportolókat Őexcellenciája Ivan Todorov nagykövet fogadta, akinek Filip Filipović, a férfi válogatott tagja egy trikót adott át a válogatott összes tagjának aláírásával.Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségének munkaideje a katolikus karácsonyi ünnepek ideje alatt, 2019.12.18.

Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén a magyar állami ünnepek, 2019. december 25-e és 26-a munkaszüneti napok. E két nap alatt a polgárok rendelkezésére áll a Nagykövetség 0036-1-322-9838-as telefonszáma. 2019. december 24-én és 27-én 10.00 és 13.00 óra között a Nagykövetség konzuli osztálya fogadni fogja az ügyfeleket. Ezen a két napon a polgárok a fenti telefonszámon is segítséget kérhetnek. Mint eddig is, a polgárok e-mail útján is feltehetik kérdéseiket a következő címen: budapest-consulat@serbiaemb.t-online.huA nagykövetségi helyiségek festésére vonatkozó szerződés odaítéléséről szóló határozat, 2019.11.18.

http://www.budapest.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Obrazac_br.05-prevod_na_madj-odluka.pdfPályázati dokumentáció, 2019.11.13

http://www.budapest.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/2019._Tender-dok-Madj.docFelhívás ajánlattevésre a nagykövetség helyiségeinek és a konzulátusi házmesteri lakásnak a festésére, 2019. 11. 13.

A Szerbia Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseleteire vonatkozó közbeszerzési rendelet (716/GS, 2013.05.20) és a külképviseleteken történő közbeszerzésre vonatkozó utasítás (716-2/GS, 2013.07.03.) alapján Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetsége felhívást tesz közzé a nagykövetségi épület helyiségeinek és a konzulátus házmesteri lakásának a kifestésére vonatkozóan.

A közbeszerzés sorszáma: 2.

A közbeszerzési eljárást a nagykövetségi épület helyiségeinek festése és a konzulátus épületében levő házmesteri lakás festése céljával indítottuk el, az ajánlatok átadásának határideje: 2019.11.18.

Az ajánlatok értékelésének kritériuma a legjobb ár és a munka minősége.

Az ajánlatokat 2019. november 18-án 12 óráig kell eljuttatni a nagykövetséghez személyesen, vagy pedig a nagykövetség e-mail címére. A zárt borítékban átadott ajánlatokat az arra illetékes bizottság értékeli. A borítékok felnyitása 2019.11.18-án 12 órakor lesz. A legjobb ajánlat kiválasztásának határideje: 2019.11.19.

A kapcsolattartó személy: Deana Đukić, munkanapokon 8 és 16 óra között, telefonszáma: +361-322 9838.

Cím: Budapest, Dózsa György út 92/b, e-mail cím: budapest@serbiaemb.t-online.huSzerbia Katonaságának vezérkari főnöke Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019. 11.07.

Milan Mojsilović tábornok, Szerbia Katonaságának vezérkari főnöke a katonaság küldöttségének kíséretében november 6-án és 7-én kétnapos látogatást tett Magyarországon a Magyar Honvédség parancsnokának, Korom Ferenc altábornagynak a meghívására.

A legmagasabb katonai tiszteletadás mellett Budapesten a Hősök terén Mojsilović tábornokot Korom Ferenc altábornagy fogadta, amit az ismeretlen katona sírjának megkoszorúzása követett, ezután pedig a Magyar Honvédség Parancsnokságában sor került a két küldöttség hivatalos tárgyalásaira.

A hivatalos tárgyalásokon szó volt a régió aktuális biztonsági helyzetéről, az eddigi védelmi együttműködésről és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről, összhangban a két fél érdekeivel.

A beszélgetés során Mojsilović tábornok kiemelte, hogy a nemzetközi jog és a nemzetközi megállapodások következetes alkalmazása elsődleges és megkerülhetetlen feltétele a régió-beli béke és stabilitás megőrzésére tett erőfeszítéseknek. Megköszönte a Kfor kötelékében szolgáló magyar katonák professzionális hozzáállását, továbbá a közös védelmi tevékenységhez nyújtott konstruktív támogatást.

A látogatás folytatásában a vezérkari főnök találkozott dr. Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszterrel, és részt vett a magyar folyami flottilla és a Magyar Honvédség aknamentesítéssel foglalkozó egységeinek a bemutatóján.

A Szerb Katonaság küldöttsége Mojsilović tábornokkal az élen és Korom Ferenc altábornagy, munkatársainak a kíséretében látogatást tett Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, ahol a magas rangú vendégeket Őexcellenciája Ivan Todorov nagykövet, Raša Lazović ezredes, Szerbia Köztársaság Honvédelmi Misztériumának védeerő-attaséja, Barbara Avdalović követ-tanácsos, Aleksandar Lončarević másodtitkár, Deana Đukić, konzuli kérdésekkel foglalkozó első titkár, Miroslav Jevtić attasé és a nagykövetség munkatárai fogadták.Az Örmény Köztársaság állampolgárai vízum nélkül utazhatnak Szerbiába, 2019.11.02.

Szerbia Köztársaság Kormánya 2019.10.24-én Határozatot hozott a vízumkényszer megszüntetéséről az Örmény Köztársaság rendes útlevéllel rendelkező állampolgárai számára.

A Határozat értelmében az Örmény Köztársaság rendes útlevéllel rendelkező állampogárai beutazhatnak Szerbia Köztársaság területére, átutazhatnak rajta, és a belépéstől számítva 90 napig a területén tartózkodhatnak 180 napos intervallumon belül.

A Határozat 2019 november 2-án lépett életbe.A Mindent Szerbia Sportjáért elnevezésű társulás küldöttsége Őexcellenciája Ivan Todorov nagykövetnél, 2019. október 17.

Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete október 17-én fogadta a Mindent Szerbia Sportjáért elnevezésű társulás küldöttségét. A fogadáson jelen volt Aleksandar Lončarević másodtitkár úr is.

A küldöttség - melynek tagjai Branko Vujović elnök, prof. dr. Dušan Mitić alelnök, mr. Dejan Marsenić igazgató bizottsági tag, Marko Adamović, a nemzetközi együttműködési bizottság tagja, dr. Goran Prebeg, a szakbizottság tagja, Marina Vukotić nemzetközi együttműködésben és projektumokban illetékes szakmunkatrás és Filip Vešović szakmunkatárs – a „Change the game: it’s your move“ témára megszervezett 9. MOVE-kongresszus alkalmából tartózkodik Budapesten, amelynek keretében megtartják az ISCA nemzetközi sport és művelődési asszociáció választási közgyűlését is.

Ivan Todorov nagykövet a fogadáson nagy érdeklődést tanúsított a Mindent Szerbia Sportjáért elnevezésű társulás munkája iránt és kifejezte készségét a társulás jövőbeni projektumai és kezdeményezései támogatására. Todorov nagykövet - aki maga is elismert élsportoló és kiemelkedő sportmunkás Szerbiában, és aki már képviselte Szerbiát az olimpiai játékokon - nagy jelentőséget tulajdonít a sporttevékenységnek, azon belül is a körülmények megteremtésének, hogy egészsége érdekében minden polgárnak lehetősége legyen sporttevékenységre és rekreációra.

Beszédében Ivan Todorov nagykövet rámutatott Magyarország és Szerbia Köztársaság baráti kapcsolataira, amelyek egy megállapodást is eredményeztek a sportprogramok és a sportot szolgáló infrastruktúra fejlesztésének jövőbeni támogatásáról.

A fogadás alkalmával a küldöttség megtekintette a nagykövetség impozáns épületét és érdekes történelmi tényeket ismert meg, amelyek szorosabbá fűzték Magyarország és Szerbia Köztársaság együttműködését.

A küldöttség tagjai megköszönték a fogadást és a lehetőséget, hogy Ivan Todorov nagykövetet munkájuk részleteiről is tájékoztathatták, majd a sporttal kapcsolatos alkalmi ajándékokkal kedveskedtek egymásnak.Aleksandar Vučić, Szerbia Köztársaság elnöke Budapesten 2019. szeptember 4-én és 5-én

Aleksandar Vučić, Szerbia Köztársaság elnöke Magyarországra látogatott, ahol szeptember 4-ei és 5-ei kétnapos budapesti tartózkodása során beszélgetést folytatott Orbán Viktorral, Magyarország Kormánya elnökével, és részt vett a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. Az államfő ellátogatott a Nikola Tesla nevét viselő, a szerb óvodát, általános iskolát, diákotthont, gimnáziumot és könyvtárat magába foglaló intézménybe.

Aleksandar Vučićot, Szerbia Köztársaság elnökét budai rezidenciájában, a Kármelita kolostorban fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akivel kétoldalú beszélgetést folytatott. Ezt követően Orbán Viktor munkavacsorát adott, amelyen jelen volt Andrej Babiš cseh és Peter Pelegrini szlovák miniszterelnök is.

A III. Budapesti Demográfiai Csúcson szeptember 5-én mondott beszédében Aleksandar Vučić államfő emlékeztetett arra, hogy Szerbia évente egy Kikinda nagyságú város lakosságát elveszíti, ami azt jelzi, hogy ugyanazokkal a demográfiai problémákkal szembesül, mint az egész Európa, s ezért alkalmazni szeretné a népszaporulatot serkentő jó tapasztalatokat, többek között Magyarországét is. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Szerbia az utóbbi 75 évben átélt felemelkedést és bukást, békés időszakokat és háborúkat, de a népszaporulat mindig a lakosság megújulási szintje alatt alakult.

A kisgyermekes anyukák és a több gyermeket nevelő családok megsegítésére irányuló intézkedéseket bejelentve Szerbia Köztársaság elnöke hangsúlyozta, hogy ezek a népességpolitikai intézkedések várhatóan azt eredményezik, hogy házaspáronként az eddigi 1,48 helyett 1,60 gyermek szülessen, de ez is messze lesz az elvárt 2,1-es statisztikai átlagtól. Szerbia távlatairól szólva az államfő a demográfiai csúcsról azt üzente, hogy reményei szerint Szerbia gyors ütemben közeledik az Európai Unióhoz és minden összetűzést és az Európát minden irányba széthúzó erőt más országokkal összefogva sikerül leközdenie, hiszen „egyedül nem lehet“. A jelenlevőkhöz szólva kifejtette, hogy a saját és Európa jövője miatt minden országnak együtt kell működnie a problémák megoldásában.

Magyarország szerepéről szólva kiemelte, hogy Orbán Viktor kormányfő érdeme Szerbia és Magyarország jó viszonya, amely történelmi szempontból a csúcsponton van. Hozzátette: sokat tanult budapesti beszélgetőtársaitól és reményét fejezte ki, hogy Szerbia Orbán Viktor, Peter Pelegrini és Andrej Babiš, vagyis az egész Visegrádi Négyek támogatását fogja élvezni.

A demográfiai csúcson való részvétele után szeptember 5-én Aleksandar Vučić államfő Őexcellenciája Ivan Todorovnak, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövetének, Barbara Avdalović miniszternek, a Nagykövetség tanácsosának és Aleksandar Lončarević követségi másodtitkárnak a kíséretében látogatást tett a Nikola Tesla nevét viselő, a szerb óvodát, általános iskolát, diákotthont, gimnáziumot és könyvtárat magába foglaló intézménye, ahol a tanulók előtti beszédében jó tanulásra buzdította a fiatalokat, hangsúlyozva, hogy „a tudás az egyedüli, amit soha senki nem vehet el”. Az államfő bejelentette, hogy Szerbia Köztársaság sokkal többet fog beruházni az oktatási rendszerbe és segíteni fogja a magyarországi szerb közösséget is problémái megoldásában. Ez alkalommal köszönetet mondott Magyarországnak az eddig nyújtott támogatásért, hangsúlyozva, hogy szeretné megköszönni „barátunknak, Szerbia barátjának, Orbán Viktornak, a magyar kormányfőnek mindazt, amit azért tett, hogy jobbak legyenek a körülmények itt”.

„Mi, Szerbia készek vagyunk arra, hogy sokkal több pénzt ruházzunk be, mint amennyi részünkről az elmúlt húsz- harminc évben érkezett” – jelentette ki az államfő.Kezdeményezés Szerbia Köztársaságnak az UNESCO Végrehajtó Tanácsában történő újraválasztására

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ojdinfo.msp.rs/wp-content/uploads/2019/07/REPUBLIC-OF-SERBIA-CANDIDATE-FOR-THE-UNESCO-EXECUTIVE-BOARD-2019-2023.pdfMűvészek Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019.07.05.

Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete a nagykövetség épületében fogadta július 5-én a sorrendben 11-ik, 360 fok elnevezésű nemzetközi művésztelep résztvevőit. A művésztelepet a képzőművészek és irodalmárok számára minden évben a budapesti Krug (Kör) Művészegyesület szervezi.

Őexcellenciája Ivan Todorov üdvözölte a nagykövetségre látogató művészeket és tájékoztatta őket a követség egyes tevékenységéről. Készségét fejezte ki, hogy segítséget nyújtson a művésztelep munkájához és azt javasolta, hogy a projektum jövő évi megvalósításában a nagykövetség is részt vegyen, ily módon segítve a magyarországi szerb művészeket, hozzájárulva ugyanakkor Szerbia és Magyarország, s ezzel együtt egész Európa szélesebb kulturális együttműködéséhez.

A találkozón részt vett Aleksandar Lončarević első titkár is.

A jelenlévőkhöz szólva Milan Đurić, a budapesti Szerb Művelődési Központ igazgatója Todorov nagykövet úrnak megköszönte a művészeknek nyújtott segítséget és ismertette a szerb származású művészeket – írókat, költőket, esztétákat, festőket, grafikusokat, szobrászokat, művész-fotósokat és formatervezőket – felölelő Krug Művészegyesület tevékenységét.

Az idei, több napig tartó művésztelepen több európai országból – közöttük Szerbiából és Magyarországról – érkezett művészek alkottak együtt a budapesti Szent György szerb ortodox templom udvarában. A találkozót az itt készült alkotásokat bemutató kiállítás koronázta meg, amelyet a Krug egyesületnek a Thökölyánum épületében található új termeiben rendeztek meg a Veres Pálné 19. szám alatt. Az ünnepi eseményen a résztvevőkön és vendégeiken kívül részt vettek Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségének a képviselői is, Aleksandar Lončarević első titkár vezetésével.Aleksandar Antić bányászati és energitikai miniszter Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019. 06. 14.

Aleksandar Antić szerb bányászati és energetikai miniszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kormányközi megállapodást írt alá a magyar-szerb határt keresztező földgázszállító vezeték építésével, illetve üzemeltetésével kapcsolatos együttműködésről.

A megállapodás aláírását követően a miniszterek sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Aleksandar Antić miniszter kijelentette, hogy magyar kollégájával a két ország gáztározóinak a kapacitásairól is tárgyaltak. Bejelentése szerint lehetőség van arra, hogy a két ország villamosenergiai börzéi egyesüljenek és ez által egy erős börzét hozzanak létre az egész régió érdekében.

Szijjártó Péter Magyarország azon szándékáról beszélt, hogy hosszútávra szavatolja az ország gázellátását, és hogy e tekintetben nagyon fontos a déli irányú vezeték is.

Kiemelve, hogy a két ország politikai kapcsolatai magas szintűek – barátiak, partneri viszonyokon és kölcsönös tiszteleten alapulnak - Aleksandar Antić hangsúlyozta, hogy mindkét állam, Magyarország és Szerbia is szuverén politikát folytat és kész harcolni a saját nemzeti érdekeiért, és eljött az idő, hogy „erősítsük a politikai és gazdasági viszonyokat és az energia terén történő együttműködést“.

A Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumában folytatott hivatalos megbeszélések után Szerbia küldöttsége látogatást tett Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén. Aleksandar Antić bányászati és energetikai miniszter és Dušan Bajatović, a Srbijagas vezérigazgatója hosszabb beszélgetést folytatott Őexcellenciája Ivan Todorovval, Szerbia budapesti nagykövetével.

(A képen: Aleksandar Antić miniszter, Ivan Todorov nagykövet és Dušan Bajatović, a Srbijagas vezérigazgatója)A Katonai Akadémia növendékei és a Kozara hadihajó legénysége Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019.06.05.

Magyarországi tanulmányi utazásuk során a belgrádi Katonai Akadémia növendékei és a Kozara hadihajó legénysége Andrija Andrićnak,a folyami flotta parancsnokának, a hajó kapitányának és dr. Dragan Trifković ezredesnek, a Katonai Akadémia dékánjának a vezetésével június 5-én látogatást tettek Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében.

A vendégeket Őexcellenciája Ivan Todorov nagykövet és Duško Đekić alezredes, katonai attasé fogadta.

Ivan Todorov nagykövet köszöntő beszédében Szerbia és Magyarország viszonyáról szólva elmondta, hogy a két ország történelme során a kétoldali kapcsolatok a legmagasabb szintet érték el és a védelmi minisztériumok együttműködése is ennek megfelelően alakul.

 

A Katonai Akadémia növendékei tanulmányi útjukon a hazai és a külföldi vizeken történő hajózással kapcsolatos szakmai tapasztalatokra tesznek szert.

A Kozara hajóval Budapestre érkezve a növendégek és a hajó legénysége a Margit hídnál áthaladva díszegyenruhában tisztelegtek a május 29-én történt dunai hajószerencsétlenség áldozatainak emléke előtt. A gesztus rendkívül pozitív visszhangra talált a magyar közvéleményben.Őszentsége Irinej, a Szerb Pravoszláv Egyház pátriárkája látogatást tett Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, 2019.05.25.

A május 24-e és 27-e közötti négynapos budapesti látogatása során Őszentsége Irinej, a Szerb Pravoszláv Egyház pátriárkája Lukijan budai szerb ortodox pöspöknek és az egyházi küldöttség tagjainak a társaságában május 25-én látogatást tett Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, ahol Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete, Barbara Avdalović követ-tanácsos és Duško Đekić alezredes, katonai attasé fogadta őket.

A beszélgetés során Ivan Todorov nagykövet ismertette vendégeit a Szerbia Köztársság és Magyország közötti kétoldalú kapcsolatokkal, amelyek értékelése szerint a történelem során most érték el a legmagasabb szintet és stratégiai partnerséggé alakulnak. A beszélgetésben érintették a magyarországi szerb közösség helyzetét is, amelyet ugyancsak rendkívül pozitívnak minősítettek.

A nagykövetségen látogatást tett Nikola Selaković, Szerbia elnökének főtitkára, Jovan Koprivica, a Vajdasági RTV vezérigazgatója és helyettese Klemm József, továbbá Jovan Radić, a médiaház igazgatóbizottságának elnöke és Anđelko Vučić.

A beszélgetés után Irinej pátriárka az egyházi küldöttség tagjainak és a nagykövetség munkatársainak a társaságában sétát tett a Hősök Terén.Dejan Tomašević, a FIBA Európa elnökjelöltje Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019. 04. 16.

Elnöki programjának bemutató körútja során Dejan Tomašević, Szerbia Kosárlabda Szövetségének a főtitkára, az európai kosárlabda föderáció, a FIBA Európa elnökjelöltje április 16-án Budapesten a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében (MKOSZ) tett látogatást. A program bemutatóján jelen volt Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete is.

A MKOSZ-ban folytatott beszélgetés után Dejan Tomašević ellátogatott Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségébe egy rövid szivélyes beszélgetés erejéig.

Dejan Tomašević főtitkárt Szerbia Kosárlabda Szövetsége ez év márciusában jelölte hivatalosan a FIBA Európa elnöki posztjára, arra való tekintettel, hogy sokévi sikeres munkájának köszönhetően Szerbia válogatottjai számos érmet szereztek a legnagyobb európai és világversenyeken, és pályafutása során minden más területen is kimagasló eredményeket ért el. A FIBA Európa elnöki posztjára való jelölésére pozitív visszajelzés érkezett számos régió-beli és európai kosárlabda szövetségtől.

A FIBA Európa első emberét a szervezet közgyűlésén választják meg május 24-én Münchenben.

(A képen: Dejan Tomašević és Őexcellenciája Ivan Todorov)Megemlékezés a Jugoszlávia elleni NATO bombázás 20. évfordulójáról, 2019.03.26.

Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén a Védelmi Minisztérium képviseletének a szervezésében március 26-án megemlékeztek a Jugoszlávia elleni NATO bombázás 20. évfordulójáról.

Több állam Budapesten akkreditált katonai attaséjának, a magyarországi szerb intézmények és szervezetek, valamint az Szerb Pravoszláv Egyház képviselőinek a jelenlétében bemutatták Szerbia Köztársaság Védelmi Minisztériumának a Jugoszlávia elleni 1999-es NATO bombázásról és a Szerb Katonaság mai geopolitikai szerepéről készült dokumentumfilmet.

A filmvetítés előtt Duško Đekić alezredes, Szerbia Védelmi Minisztériumának budapesti véderő attaséja szólt az egybegyültekhez, emlékeztetve arra, hogy március 24-én Szerbia minden évben tisztelettel adózik a NATO bombázás áldozatainak emléke előtt, megemlékezik ennek, és minden más, Szerbiát érintő háborúnak az áldozatairól.

„A NATO bombázás óta húsz év telt el, de az emlékek élnek, és tudatában vagyunk a nem kívánt összetűzés következményeinek is. Akkoriban a nemzetközi közösség egy része a saját politikai, gazdasági és katonai céljait szem előtt tartva katonai intervencióval beavatkozott a volt JSZSZK területén folyt polgárháború befejező szakaszába. A katonák, általában véve, nem támogatják a háborút, mert tudják, milyen közvetkezményekkel jár, de ők a határozatokat a háborúban hozzák és nem döntenek a háborúról. Ezért álltak 1999-ben a fegyveres erők az akkori jugoszláv állam védelmének az élére, teljesítve így alkotmányos szerepüket, azt cselekedve, amire a katonai eskütétellel és a becsületükkel kötelezték magukat” – mondta alkalmi beszédében Duško Đekić alezredes.

(A fotókon: Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia budapesti nagykövete és Duško Đekić alezredes, véderő attasé és a vendégek)Pályázat a régió-beli és a diaszpórában élő szerbek projekjeinek társfinanszírozására, 2019.03.21.

Szerbia Köztársaság Külügyminisztériumának a Szerb Diaszpórával és a Régió-beli Szerbekkel Együttműködő Igazgatósága pályázatot hirdet olyan projektek társfinanszírozására, amelyek minőségüknél fogva hozzájárulnak az anyaország és a régió-beli szerbek, valamint az anyaország és a diaszpóra kapcsolatainak megőrzéséhez és erősítéséhez.

A pályazatokra 2019 március 13-a és április 1-je között jelentkezhetnek az érdeklődők.

A pályázatokról és a pályázási eljárásról bővebbet a következő web-címen olvashatnak:

http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/Mórahalom küldöttsége Szerbia Nagykövetségében Budapesten, 2019.02.28.

A mórahalmi Kolo Szerb Kulturális Központ ünnepi megnyitásának előkészületei során Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete február 28-án fogadta Mórahalom küldöttségét. Nógrádi Zoltán, a város polgármesetere tájékoztatta vendéglátóját, hogy az egyedülálló szerb kulturális központ készen áll az ünnepélyes átadásra, amely a tervek szerint áprilisban lesz, a legmagasabb állami szinten.

A Kolo Szerb Kulturális Központ felépítése a határon átívelő együttműködés keretében, IPA-projektum által valósul meg 4 millió eurós támogatással, amelyet a magyar-szerb határ magyar oldalán a mórahalmi szerb kulturközpont kiépítésére, szerbiai oldalán pedig Palicson egy magyar kulturális központ kiépítésére irányoztak elő. A mórahalmi szerb kulturális központnak hármas jellege lesz: művelődési, gasztronómiai és vallási, és így együtt egyedüálló intézmény lesz a szerb kultúra magyarországi népszerűsítésében, valamint a szerbek és magyarok együttműködésének a kiszélesítésében.

Tekintettel arra, hogy Mórahalom népszerű gyógyfürdő- és idegenforgalmi célpont, amelyet évente 260 000—270 000 szerbiai turista látogat meg, az új művelődési központtal lényegesen bővül a város idegenforgalmi kínálata. A központban egy turisztikai iroda is helyet kap, amelynek feladatai közé tartozik Vajdaságba és Szerbia más vidékeire történő kirándulások szervezése azon turisták számára, akik Magyarország távolabbi vidékeiről és külföldről érkeznek a városba.

Ivan Todorov nagykövet a találkozón kiemelte, hogy Magyarország és Szerbia jó kapcsolatainak, és a magyar és a szerb nép barátságának köszönhetően folyamatosan valósulnak meg olyan projektumok, amelyek fontosak a magyarországi szerbek, és a szerbiai magyarok számára, egyben pedig mindkét országban az idegenforgalom fejlesztését is szolgálják. Magyarországon két fontos projektumot fejeznek be az idén: áprilisban várható Mórahalmon a Kolo Szerb Kulturális Központ átadása, májusban pedig Szentendrén adják át a szerb kultúra felújított épületegyüttesét, benne a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye új múzeumépületét. Mintkét létesítményt a legmagasabb állami szinten adják át. (A képen: Ivan Todorov nagykövet és Nógrádi Zoltán polgármester.)Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségébe látogatott Jadranka Joksimović, 2019. február 26.

Jadranka Joksimović, Szerbia európai integrációs minisztere február 26-án Budapesten tartózkodott, ahol részt vett a 145 nagykövet jelenlétével megtartott magyar nagyköveti éves értekezleten és kétoldalú tárgyalásokat is folytatott.

A nagyköveti értekezlen elmondott beszédében megköszönte Magyarországnak az Európai Unió bővítése érdekében folytatott kitartó és következetes politikáját és mindazt a segítséget, amelyet Szerbiának nyújt az Európai Unióba vezető úton.

Jadranka Joksimović miniszter asszonyt fogadta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter és Takács Szabolcs, a miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára. Jadranka Joksimović és Szijjártó Péter közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy Magyarország számára az Európai Unió bővítése kulcskérdés, és Magyarország továbbra is minden támogatást megad Szerbiának ebben a folyamatban csakúgy, mint a határvédelemben. A gazdasági kapcsolatokról a magyar miniszter kijelentette, hogy a magyar gazdaság növekedésének következtében magyar cégek váltak képessé szerbiai befektetésekre, és a magyar kormány folytatja a vajdasági gazdaságfejlesztési programját, amelynek során az idén 7,5 milliárd forintot szán Vajdaságnak.

Jadranka Joksimović megköszönte mindazt a segítséget, amit Magyarország az EU bővítése érdekében tesz és kiemelte, hogy Szerbia a jövőben továbbra is számít Magyarország támogatására ebben a folyamatban. „Magyarország fontos szomszéd Szerbia számára, a nagyszámú szerbiai magyar közösség tagjai felelős és lojális polgárai Szerbiának, mint ahogy a magyarországi szerbek is jó és felelős polgárai Magyarországnak” – jelentette ki a miniszter asszony, és hozzátette, hogy Szerbia támogatja a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját és azt Szerbia fejlesztése tekintetében közös programnak tekinti.

A Magyarország fővárosában tett látogatás hivatalos része után Jadranka Joksimović miniszter asszony ellátogatott Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségébe, ahol hosszabb beszélgetést folytatott Őexcellenciája Ivan Todorov nagykövettel és az itt dolgozó diplomatákkal. (A fotón: Jadranka Joksimović miniszter asszony és Ivan Todorov nagykövet.)Vajdasági Est Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, 2019. február 22.

Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén február 22-én Vajdasági Estet tartottunk abból az alkalomból, hogy az Utazás 2019 elnevezésű, február 21-e és 24-e között megtartott, sorrendben 42. nemzetközi idegenforgalmi kiállításon Budapesten a 30 országból érkezett mintegy 300 kiállító között Vajdaság idegenforgalmi kínálatát is bemutatták. A Vajdasági Tartományi Kormánnyal, a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkársággal és a Vajdasági Turisztikai Szervezettel együttműködve a Vajdasági Gazdasági Kamara szervezésében a kiállításon 20 vajdasági idegenforgalmi és vendéglátóipari szervezet kínálatát mutatták be.

A Nagykövetségen megtartott Vajdasági Esten számos vendég között idegenforgalommal foglalkozó magyar újságírók is jelen voltak, akik szívesen népszerűsítik Szerbia turisztikai kínálatát.

A jelenlévőkhöz szólva Ivan Đoković, a Vajdasági Tartományi Kormány alelnöke, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár elégedetten nyugtázta, hogy Szerbia és Magyarország jó viszonyt ápol az élet minden területén, és külön rámutatott, hogy ez egyaránt köszönhető Aleksandar Vučić szerb államfő és Orbán Viktor magyar kormányfő személyes barátságának, és a szerb és a magyar nép elmúlt évtized soráni közeledésének. A közös érdekekről és törekvésekről szólva Ivan Đoković kiemelte: együttes szándék és cél, hogy a mai és az eljövendő nemzedékek érdekében a szerbek és magyarok közösen építsék a békét és közösen teremtsenek értékeket. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia budapesti nagykövete arra szólította fel a jelenlevőket, szerbeket és magyarokat, hogy kössenek barátságot és folytassák a barátság-hidak építését az emberek között, mert ez jelenti a legjobb alapot a két állam jó viszonyának.

Az Utazás 2019 elnevezésű kiállításon Vajdaság standján február 22-én sajtótájékoztatót tartottak, amelyen dr. Nataša Pavlović, a Vajdasági Turisztikai Szervezet igazgatója emlékeztette a közvéleményt, hogy Újvidék az idén az európai fiatalok fővárosa, 2021-ben pedig Európa Kulturális Fővárosa lesz, érdemes tehát ide látogatni. Boško Vučurević, a Vajdasági Gazdasági Kamara elnöke ugyanitt megerőstette, hogy a kamara segítséget nyújt a vajdasági és a magyarországi idegenforgalmi szervezetek közötti kapcsolatok bővítéséhez és kiszélesítéséhez, továbbá a potenciális partnerek kapcsolatteremtéséhez.Ünnepi fogadás Szerbia Nagykövetségében Budapesten Szerbia Köztársaság államiságának és katonaságának napja alkalmából, 2019.02.18.

Február 15-e, Szerbia Köztársaság államiságának és katonaságának napja alkalmából 2019. február 18-án Szerbia Budapesti Nagykövetsége ünnepi fogadást rendezett, amelyen a diplomáciai kar és a véderő-attaséi kar számos tagja, a magyar állami és kulturális intézmények, a magyarországi szerb közösség és a Szerb Pravoszláv Egyház képviselői és több más vendég is tiszteletét tette.

A szerb és a magyar állami himnusz elhangzása után Őexcellenciája Ivan Todorov, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete üdvözölte a vendégeket, és Szerbia minden polgárának gratulált az állami ünnep alkalmából. Ünnepi beszédében elégedettségét fejezte ki, hogy a Szerbia Köztársaság és Magyarország közötti kapcsolatot a közös történelem soráni legmagasabb szintűnek értékelhetjük, hála a több éves őszinte elkötelezettséggel épített kölcsönös megértésnek és bizalomnak, a bilaterális kapcsolatoknak, továbbá az egész régió számára fontos kérdésekben történő együttműködésnek, ami a migránsválság idején is megmutatkozott.

„Rendkívül nagyra értékeljük és tiszteljük, egyben pedig meg is köszönjük, amit Magyarország nyújt Szerbia számára az európai integrációs folyamatokban” – emelte ki Ivan Todorov nagykövet.

Dr. Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára ugyancsak nagyra értékelte Szerbia és Magyarország jelen kapcsolatait, rámutatva, hogy Szerbia modern állam, amellyel Magyarország más államok számára is példaértékű stratégiai kapcsolatokat ápol. A szerbiai nemzeti kisebbségi jogokat magas szintűeknek értékelte, és rámutatott, hogy a szerbiai magyar közösségnek az oktatás, a nyelvhasználat, a kultúra és a médiumok területén szavatolt autonómia olyan elemeket tartalmaz, amelyeket más államoknak is követniük kellene az őshonos kisebbségek jogainak szavatolása során.Szerbia Köztársaság megszüntette a vízumkötelezettséget a Saint Kitts és Nevis Föderáció és a Palaui Köztársaság állampolgárai számára, 2019.02.07.

Szerbia Köztársaság Kormánya 2019 januárjában megtartott ülésén Határozatot hozott a vízumkötelezettség megszüntetéséről a Saint Kitts és Nevis Föderáció és a Palaui Köztársaság állampolgárai számára. A vízumkötelezettség megszüntetése bármely fajta útlevél tulajdonosára vonatkozik, ami alapján az érintett személy a belépéstől számítva kilencven (90) napot tartózkodhat, illetve átutazhat Szerbia Köztársaság területén száznyolcvan (180) napon belül. A határozat 2019.01.25-én lépett életbe.Értesítés a munkaszüneti napokról, 2018.12.28.

Az újévi ünnepek és a pravoszláv karácsony alkalmából Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén a következő munkaszüneti napok lesznek: 2018. december 31., 2019. január 1. és 2., valamint 2019. január 7.Őexcellenciája Ivan Todorov átadta megbízólevelét Őexcellenciája Áder János köztársasági elnöknek (2018.12.17.)

Szerbia Köztársaság újonnan kinevezett magyarországi nagykövete, Őexcellenciája Ivan Todorov 2018.12.17-én átadta megbízólevelét Őexcellenciája Áder János magyar köztársasági elnöknek.

Szerbia Köztársaság budapesti diplomáciai képviselőinek a küldöttségét Budán a Sándor-palotában fogadták, ahol Áder János államfő üdvözölte az újonnan kinevezett szerbiai nagykövetet, aki a megbízólevél átadásakor örömmel nyugtázta, hogy szomszédos és baráti országba érkezett, és kijelentette, hogy megbizatásának ideje alatt elkötelezetten munkálkodik Szerbia Köztársaság és Magyarország együttműködésének további erősítésén, és a szerb és a magyar nép kapcsolatainak elmélyítésén.

 

 

Az udvariassági beszélgetés során mindkét fél úgy értékelte, hogy Szerbia Köztársaság és Magyarország bilaterális kapcsolatai kiválóak, és a két nép történelme során a legmagasabb szintet érték el. Áder János köztársaság elnök kiemelte, hogy Magyarország Szerbiára mint őszinte barátra, és kiváló együttműködő partnerre tekint az élet minden területén. Elégedettségét fejezte ki a kétoldalú kapcsolatok magas szintjével, amely mindenek előtt a két nép történelmi megbékésének az eredménye.

A megbízólevél átadása után Ivan Todorov nagykövet, Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetsége munkatársainak a jelenlétében, állami tiszteletadás mellett megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját a Hősök terén.Határozat a szerződés odaítéléséről

http://www.budapest.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Obrazac05,_dodela_ugovora,_Madjarski,_12.2018.pdfFelújítási munkálatok a Nagykövetségen - Pályázati felhívás

http://www.budapest.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/2018.Poziv_za_ponude_za_konz._i_amb._M.pdfFelújítási munkálatok a Nagykövetségen - Pályázati dokumentáció

http://www.budapest.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/2018._Tender-dok-Madj.pdfSzerbia Nagykövetsége a budapesti Diplomata Vásáron, 2018.12.05.

Budapesten az InterContinental szállodában nyolcadik alkalommal rendezték meg december 2-án a hagyományos jótékonysági Diplomata Vásárt, amelyet a Budapesten szolgáló diplomaták házastársait tömörítő Diplomatic Spourses of Budapest közösség szervez minden évben a szállodával együttműködve.

A rendezvényen, amelynek fővédnöke Herczegh Anita, Áder János magyar köztársasági elnök felesége volt, Szerbia is sikeresen bemutatkozott.

Szerbia Köztársaság Nagykövetsége minőségi szerbiai termékeket, édességeket, borokat, mezőgazdasági termékeket és kézműves tárgyakat állított ki. Igen nagy érdeklődés mellett a standon ismertettük Szerbia turisztikai kínálatát is, s külön felhívtuk a figyelmet a kiváló szerbiai borászokra és a borászatban rejlő turisztikai lehetőségekre.

A Diplomata Vásáron bemutatott kulturális programban Szerbiát a budapesti Tabán művelődési egyesület képviselte nagy sikerrel.

A kiállított szerbiai termékek értékesítése is sikeres volt, a bevételt jótékonysági célra át is adtuk a szervezőknek, akik azt a speciális igényű magyarországi gyerekek megsegítésére továbbítják az illetékesekhez.Emlékeztető azon szerb állampolgárok számára, akik a JSZSZK volt tagköztársaságaiban kiadott anyakönyvi kivonatokkal rendelkeznek: jegyeztessék be magukat Szerbia Köztársaság születési anyakönyveibe!, 2018.11.19.

Emlékeztetjük Szerbia Köztársaság azon állampolgárait, akik a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (JSZSZK) volt tagköztársaságai valamelyikében születtek és Szerbia Köztársaságban eddig nem indították el az eljárást a születési anyakönyvbe való bejegyzésükre vonatkozóan, hogy az eljárás elindításával tegyenek eleget a Szerbia Köztársaság születési anyakönyveibe való bejegyzési kötelezettségüknek. Szerbia Köztársaság Belügyminisztériumának illetékes rendőrségi igazgatóságai, amikor a jövőben a diplomáciai-konzuli külképviseleteken átadott, az úti okmányok kiadására vonatkozó kérelmeket elbírálják, követelni fogják a kérelmeknek a Szerbia Köztársaság születési anyakönyveiben található aktuális bejegyzésekkel történő kiegészítését, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek nem juthatnak új úti okmányokhoz, ha a kérelmük mellé a JSZSZK volt tagköztársaságainak valamely szerve által kiadott születési anyakönyvi kivonatot csatolják.Értesítés: Szerbia budapesti nagykövetségén november 12-e munkaszüneti nap, 2018.11.7.
Szerbia állami ünnepe, november 11-e, az Első világháború végét jelentő fegyverletétel napja alkalmából Szerbia Köztársaság Nagykövetségén november 12-e munkaszüneti nap.


Megszünt a vízummentesség az Iráni Iszlám Köztársaság magánútlevéllel rendelkező állapolgárai számára a Szerbia Köztársaságba való belépéskor, 2018.10.11.

Szerbia Köztársaság Kormánya 2018. október 8-án hozott határozatával megszüntette azt a korábbi határozatát, amely lehetővé tette a Szerbia Köztársaságba való vízummentes belépést az Iráni Iszlám Köztársaság magánútlevéllel rendelkező állampolgárai számára. A határozat 2018. október 17-én lép életbe. Ettől a dátumtól kezdve az Iráni Iszlám Állam magánútlevéllel rendelkező polgárainak a Szerbiába történő belépéshez, átutazához és tartózkodáshoz vízummal kell rendelkezniük.Szerbia Köztársaság budapesti nagykövetségén ünnepélyesen befejeződött a Szerb Kultúra Hónapja, 2018.10.05.

Szerbia Köztársaság budapesti nagykövetsége október 5-én ünnepi fogadást szervezett a Szerb Kultúra Hónapja elnevezésű, szeptember 7-e és október 5-e között megtartott magyarországi rendezvénysorozat befejezése alkalmából. A számos magasrangú vendég jelenlétében megtartott ünnepélyt a vendégek örömére egész idő alatt muzsikáló Tamburica mohácsi tamburazenekar fellépése tette teljesebbé.
A Szerb Kultúra Hete rendezvénysorozat alkalom volt arra, hogy a közönség Magyarország több helységében betekintést nyerjen a szerb kultúra gazdagságába – jelentette ki az ünnepi fogadáson őexcellenciája Rade Drobac, Szerbia budapesti nagykövete a vendégeket üdvözölve, közöttük Maja Gojkovićot, a szerbiai parlament elnökét és Semjén Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-helyettesét, a budapesti diplomáciai kar tagjait, továbbá a Magyarországon élő szerbek szervezeteinek és a Szerb Pravoszláv Egyháznak a képviselőit.
Szerbia és Magyarország között már hosszabb ideje jók a kapcsolatok, amelyek az egész régió becsületére válnak, s e jó viszonyok fontos vonatkozása minden bizonnyal a nemzeti kisebbségekről való gondoskodás – emlékeztetett Drobac nagykövet, s hozzátette: Szerbia büszke magyar barátai azon állítására, hogy Szerbiában a magyar kisebbségnek minden lehetősége megvan a fejlődésre. A jó viszonyok megnyilvánulása egyben a Magyarországon élő szerbek iránti figyelem és az a segítség is, amelyet Magyarország Kormánya nyújt az itteni szerb közösségnek – hangsúlyozta a nagykövet.
A jelenlévőkhöz szólva Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes a Szerb Kultúra Hónapja rendezvénysoroszat szervezéséért köszönetet mondott a Szerb Kulturális és Dokumentációs Központnak, és büszkén állapította meg, hogy az idei már a 9. volt a sorban, és akárcsak a korábbi években, Budapesttől kezdve Deszken, Pomázon, Hercegszántón és Battonyán át Szegedig ezúttal is felhívta a magyar közvélemény figyelmét a szerb kultúra sokszínűségére és gazdagságára. A magyar miniszerelnök-helyettes megállapította, hogy a nemzetközi szintéren Szerbia és Magyarország az egymásközti kapcsolat alapján barátként jelenik meg arra alapozva, hogy a viszonyaik sohasem voltak ilyen jók, mint napjainkban. Erről tanúskodnak a két ország kormányainak együttes ülései, de jelképesen az is, hogy amikor Budapesten befejeződik a Szerb Kultúra Hónapja, azon a napon Belgrádban megkezdődik a Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat. A jövőről szólva Semjén Zsolt kiemelte Magyarország azon meggyőződését, hogy Szerbia megbízható partner egész Európa számára. Magyarország elkötelezetten támogatja Szerbia európai uniós csatlakozását – üzente a Semjén Zsolt.
A Szerb Kultúra Hónapjának befejezése alkalmából mondott alkalmi beszédében a szervező, a Szerb Kulturális és Dokumentációs központ ügyvezető igazgatója, Milan Đurić rámutatott, hogy a rendezvények méltó betekintést adtak a Magyarországon élő szerbek kultúrájába, és a közös cél érdekében összefogtak minden jó embert, a magyarországi és szerbiai partnereket és a számos támogatót. Milan Đurić külön köszönetet mondott Rade Drobac nagykövet úrnak, aki az elmúlt öt évben odaadóan támogatta a rendezvénysorozat megszervezését.Nemzeti Vágta, 2018.09.16.

A 11. Nemzeti Vágta alatt szeptember 15-én és 16-án Budapesten az Andrássy úton megrendezett Vágta Korzón - Szerbia Köztársaság budapesti Nagykövetségének a közelében - a Vágtán résztvevő országok képviselői, közöttük Szerbia is bemutatkozott. Szerbia standján az ország idegenforgalmi, kultúrális és gasztronómiai kínálatát népszerűsítették. Szerbia Nagykövetségének a meghívására az országot Szerbia idegenforgalmi szervezetének és a kruševáci RPK Kruševac körzeti gazdasági kamarának a képviselői mutatták be. A gazdag idegenforgalmi kínálatot alkalmi művelődési műsorral és a kézműves műhelyek kiállításával egészítették ki. Szerbia standját több tízezer magyar polgár és a világból ideérkezett turista tekintette meg.Szerb-magyar idegenforgalmi fórum Szerbia budapesti Nagykövetségén, 2018.09.14.

Szerbia budapesti Nagykövetségén szeptember 14-én szerb-magyar idegenforgalmi fórumot tartottak Szerbia Köztársaság idegenforgalmi kínálatának, különösen a téli turizmusnak a népszerűsítése céljával. A rendezvényen szerbiai kézműves műhelyek állították ki munkáikat, a belgrádi Sveti Djordje (Szent György) népi együttes pedig alkalmi műsort mutatott be. A fórumot Szerbia Nagykövetsége szervezte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, az Alpha Travel SEE turistairodával, a szerbiai idegenforgalmi szervezettel és a kruseváci székhelyű Regionális Gazdasági Kamarával (RPK Kruševac) együttműködve.

Szerbia idegenforgalma iránt nagy érdeklődést tanúsítottak a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák képviselői, a Magyar-Szerb Üzleti Tanács tagjai, idegenforgalmi szakemberek, utazási irodák tulajdonosai, továbbá a budapesti főiskolák azon tanárai és hallgatói, amelyeken idegenforgalmi tanszék is működik. Az eseményről a magyar nyomtatott és elektronikus média is beszámolt.

A fórum megnyitóján Rade Drobac, Szerbia magyarországi nagykövete kiemelte, hogy a Nagykövetség támogatja a Szerbia idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő ilyen és hasonló rendezvényeket, figyelembe véve, hogy a magyar polgárok keveset tudnak Szerbia turizmusáról és azokról a széleskörű lehetőségekről, amelyekkel Szerbia rendelkezik. Ez is az oka annak, hogy az idegenforgalom lemarad a Magyarország és Szerbia közötti politikai és gazdasági együttműködés mögött. A nagykövet hangsúlyozta, hogy a fórum is alkalom az idegenforgalom gyakorlati bővítésére, hiszen ez az a hely, ahol az üzletemberek találkozhatnak és megvalósíthatják azt, amit megbeszéltek.

A rendezvény sikeréhez sokban hozzájárultak a magyar idegenforgalom és kamarák képviselőivel való közvetlen beszélgetések, amelyekből leszűrhető, hogy magyar részről nagy az érdeklődés Szerbia idegenforgalmi kínálata iránt. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője tárgyalásokat kezdeményezett az RPK Kruševac elnökével egy együttműködési megállapodás megkötése céljával.Budapesten ünnepélyesen megnyitották a Szerb Kultúra Hónapját, 2018.09.07.

A budapesti Tökölyanum dísztermében 2018.09.07-én a belgrádi Altro Senso kvintett koncertjével megnyílt a 9. alkalommal megrendezett Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon. Az elfeledett Petar Stojanović reneszánsza című concert keretében a Magyarországon született szerb zeneszerző műveit mutatták be, aki korában a legtanultabb szerb zeneszerzőnek számított, és aki élete és munkássága leggyümölcsözőbb időszakát Szerbiában töltötte.
Akárcsak az előző években, e jelentős művelődési rendezvény szervezője a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ (KDC), és jelentős segítséget nyújtottak a szerbiai intézmények, a Szerb Országos Önkormányzat, Magyarország kormánya és Szerbia Köztársaság Nagykövetsége.
A rendezvényt Vajdaság kormánya nevében Vajdaság AT művelődési titkára, Dragana Milošević nyitotta meg, kiemelve a belgrádi Altro Senso kvintett kvalitásait és jelentőségét, valamint az “elfeledett zeneszerző” Petar Stojanović művészi munkásságának kvalitásait.
A Szerb Kultúra Hónapjának rendezvénysorozatát Rade Drobac nagykövet is megnyitotta, aki kiemelte a rendezvény jelentőségét a magyarországi szerbek identitásának megőrzésében, és méltatta a KDC-t, amely kitartóan és hagyományosan szervezi ezt a nagy eseményt, remélve, hogy a következő, 10. Szerb Kultúra Hónapja külön jelentőségű lesz. Hangsúlyozta az anyaország és a diaszpóra, illetve a régióbeli szerbek egységének jelentőségét, és kiemelte, hogy a Szerbia és Magyarország közötti jó kapcsolatok milyen fontosak a magyarországi szerb közösség szempontjából, amely az elmúlt időszakban jelentősen javított helyzetén, státuszán és anyagi feltételein. Kiemelte, hogy a Tökölyanum díszterme a legjobb példa a diaszpórában és a régióban élő szerbek szeretetére és egységére, mert Sava Popović Tekelija ezt az impozáns épületet, a világon második legnagyobb és legjelentősebb szerb hagyatékot, a szerb gyerekekre hagyományozta, hogy idegenben az anyanyelvüket tanulják, Vajdaság kormánya pedig önzetlenül segített a díszterem felújításában, és visszaadta régi fényét.
A jelenlevőkhöz utolsóként Milan Đurić, a KDC igazgatója szólt, aki a rendezvény tartalmáról és szervezési problémáiról beszélt, és köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a műsorokban, és segítik a rendezvénysorozat megtartását.
Az ünnepségen David kruševáci és Lukijan budai szerb ortodox püspökök, Vera Pejić-Sutor, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke, Borislav Rus, a Budapesti Szerb Önkormányzat elnöke, valamint a magyarországi szerb intézmények más képviselői és népes publikum vett részt.Szerb-magyar üzleti fórum Szerbia Köztársaság Nagykövetségén, 2018.06.07

Szerbia Köztársaság Nagykövetségén 2018. június 7-én bemutatták az észak-bánáti körzet gazdasági potenciálját, külön tekintettel az ökológiai együttműködésre. A promóciót az Észak-bánáti Közigazgatási Körzet és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szervezte Szerbia Köztársaság Nagykövetségével együttműködve és annak logisztikai támogatásával.
Az üzleti találkozó előtt Rade Drobac nagykövet külön találkozott Csoltó Gáborral, a BKIK újonnan megválasztott elnökével. Azután Rade Drobac nagykövet megnyitotta az üzleti fórumot. Kiemelte, hogy a találkozó célja a két ország közötti együttműködés fejlesztése, amihez ez a találkozó jelentősen hozzájárulhat. Hangsúlyozta, hogy Szerbia Köztársaság Nagykövetsége nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy nemcsak a Szerbia és Magyarország közötti jó politikai és általános kapcsolatok fejlesztéséhez járuljon hozzá, hanem különösen a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, ami prioritás a két ország kormányainak kapcsolatában.
Csoltó Gábor kiemelte, hogy ilyen találkozókkal kellene fejleszteni az üzleti kapcsolatokat és ezáltal a gazdaságot. Fontos tényezőként emelte ki, hogy Szerbia az EU-ba való belépés útján halad, és hogy Magyarország határozottan és barátilag támogatja a csatlakozási folyamatban.
A továbiakban az Észak-bánáti Közigazgatási Körzet községeinek (Ada, Zenta, Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Csóka és Kikinda) képviselői videoprezentációkkal bemutatták önkormányzataik beruházási és turisztikai potenciáljait. A találkozó második részében munkajelegű megbeszélésre került sor Kismárton Ottó követ-tanácsos vezetésével. Az új kapcsolatteremtések mellett szó volt az önkormányzatok és a BKIK tagságába tartozó magyar vállalkozók közötti meglévő kapcsolatok folytatásáról és újak kialakításáról, külön tekintettel a környzetvédelemre.
Az üzleti fórum sikeréhez külön hozzájárultak a B2B beszélgetések, amelyekre a fórum második részében került sor, észak-bánáti gasztoronómiai specialitások felszolgálása mellett.A nyugat-szerbiai idegenforgalmi régió bemutatkozása a nagykövetségen, 2018.04.18.

Szerbia Köztársaság Nagykövetségén Budapesten április 18-án szerb-magyar turisztikai fórumot tartottak a nagykövetség, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Alpha Travel SEE turisztikai iroda szervezésében. A rendezvényen tíz nyugat-szerbiai turisztikai célpont került bemutatásra.
A fórumot Rade Drobac nagykövet nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a nagykövetség hosszabb ideje törekszik arra, hogy összekapcsolja a szerbiai és magyarországi vállalkozókat és idegenforgalmi szakembereket. „A nagykövetség azt szeretné, ha az ilyen rendezvényeken találkoznának az együttműködési témákkal rendelkező vállalkozók, tekintettel arra, hogy az utóbbi években a Szerbia és Magyarország közötti politikai kapcsolatok kiválóak. A gazdasági együttműködés folyamatosan fejlődik, de a turizmus területén való együttműködés még a kezdeteknél tart. Magyarországi tartózkodásom alatt megfigyeltem hogy a lehetséges magyar turisták keveset tudnak Szerbiáról, és ritkán töltik nálunk a szabadságukat. Azok pedig, akik eljönnek, elsősorban a vajdasági rokonaikat látogatják meg“, mutatott rá a nagykövet, aki kifejezte reményét, hogy a turizmus területén sikerül olyan együttműködést kialakítani, ami mindkét fél számára hasznos lesz.
Rade Drobac nagykövet mellett a rendezvényen beszélt Török György, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki úgy értékelte, hogy az ilyen és hasonló üzleti-turisztikai fórumok igen fontosak és hasznosak Szerbia bemutatására. Bornemissza Miklós, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője kiemelte, hogy dolgozni kell a két ország közötti turisztikai együttműködés fejlesztésén, és úgy értékelte, hogy a magyar piacról hiányzik a szerb idegenforgalmi marketing. Miroslav Rađen, a Nyugat-Szerbia Idegenforgalmi Régió igazgatója pedig rámutatott, hogy Belgrád után a nyugat-szerbiai a leglátogatottabb régió a hazai és a külföldi turisták körében is.Fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2018.02.14

Szerbia Köztársaság Nagykövetségén 2018. február 14-én fogadást tartottak Szerbia Államiságának napja és a Szerb Hadsereg napja alkalmából. Az ünnepségen nagy számban vettek részt a diplomáciai kar és a véderő-attaséi kar tagjai, a magyarországi állami és kulturális intézmények képviselői, a magyarországi szerb közösség és Szerb Pravoszláv Egyház képviselői, az önkormányzati elöljárók és sokan mások.
Szerbia Külügyminisztériumának államtikára, Nemanja Stevanović kiemelte, hogy a Szerbia és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok még soha nem voltak ilyen jók. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának államtitkára, Íjgyártó István pedig megerősítette, hogy mindkét ország kész a jelenleg is kiváló kapcsolatok további fejlesztésére minden területen.
Rade Drobac, Szerbia nagykövete a nemzeti ünnep alkalmából köszöntötte a magyarországi szerb közösséget, hangsúlyozva elégedettségét a Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatokkal, és megköszönte a vendégeknek a részvételt a Szerbia és polgárai számára jelentős ünnepnapon.
A budapesti "Nikola Tesla" szerb tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium női kórusa szerbiai zeneszámokkal járult hozzá a fogadás kellemes hangulatához, ahol szerbiai ételeket és italokat szolgáltak fel.Budapesten tartották Szerbia és Magyarország kormányzati csúcstalálkozóját 2018.02.08-09.

Budapesten tartották meg 2018. február 8-án és 9-én Szerbia Köztársaság és Magyarország kormányainak negyedik együttes ülését, Ana Brnabić és Orbán Viktor kormányfők vezetésével.
A kormányzati csúcstalálkozó előtt a szakminiszterek számos kétoldalú találkozójára került sor, amelyeken olyan konkrét támákat vitattak meg, amelyek mindkét fél számára fontosak, a két kormányfő, Ana Brnabić és Orbán Viktor pedig külön megbeszélést folytatott.
A kormányzati csúcstalálkozó, amelyen mindkét oldalról szinte valamennyi miniszter részt vett, megerősítette a két kormány közötti kifejezetten jó és baráti kapcsolatokat, mindkét fél készségét a kapcsolatok további bővítésére és fejlesztésére, Magyarország aktív támogatásának folytatását Szerbia EU-csatlakozási folyamatában, valamint a gazdasági együttműködés fejlesztésére való elszántságot, amellyel kapcsolatban külön jelentős, hogy mindkét fél kifejezte készségét, hogy Magyarország és Szerbia gazdasági együttműködése kiterjedjen Szerbia területének egészére. Külön hangsúlyt kapott Szerbia és Magyarország infrastrukturális és kommunikációs, továbbá közlekedési összeköttetéseinek megteremtése. A csúcstalálkozó keretében 10 megállapodás aláírására került sor, amelyek különböző területekre vonatkoztak, az infrastruktúrától, mezőgazdaságtól és katonai együttműködéstől kezdve a kulturális és oktatási együttműködés programjainak folytatásáig.
Mindkét fél úgy értékelte, hogy a két ország a területén élő kölcsönös kisebbségeinek érdekében rendkívül sokat tesz, és ez jelentős előrelépés ezen kisebbségek jogainak biztosításában és a kulturális jellegzetességeik és érdekeik akadálytalan kifejeződésének biztosításában.
A kormányzati csúcstalálkozó keretében egy üzleti fórumot is tartottak, azon belül pedig egy energetikai fórumot, amelyen Ana Brnabić és Orbán Viktor kormányfők is beszédet mondtak.
A látogatás végén Ana Brnabićot, Szerbia Köztársaság kormányfőjét udvariassági látogatáson fogadta Magyarország elnöke, Áder János is.A Vajdasági Gazdasági Kamara és a Pécs-Baranyai Kerekedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodást írt alá, 2018.01.31.

A Vajdasági Gazdasági Kamara és a Pécs-Baranyai Kerekedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodást írtak alá 2018. január 31-én Pécsett, melynek célja az üzleti kapcsolatok és az együttműködés fejlesztése. A megállapodást a Vajdasági Gazdasági Kamara elnöke, Boško Vučurević és a Pécs-Baranyai Kerekedelmi és Iparkamara elnöke, Síkfői Tamás írták alá.
Az együttműködési megállapodás aláírása után Rade Drobac nagykövet és a Vajdasági GK elnöke, Boško Vučurević megnyitották a villányi régió borászatának és szőlőművelésének szentelt konferenciát. A rendezvényre a vajdasági borászok és idegenforgalmi szakemberek kétnapos villányi látogatása keretében került sor, amelyen a Vajdasági GK szervezésében mintegy negyven borász és borászattal foglalkozó idegenforgalmi szakember vett részt. A vajdasági küldöttség tagjai voltak az Újvidéki Egyetem Természettudományi-matematikai Karának és a Mezőgazdasági Karhoz tartozó Szőlőtermesztő Intézet tanárai is.
Az együttműködési megállapodás aláírását és a konferenciát követően a Vajdasági GK küldöttsége és Szerbia Köztársaság Nagykövetségének képviselői ellátogattak a pécsi Oszlopos Szent Szimeon templomba, ahol Milan Erić parókus és Predrag Mandić, a Pécs-Baranyai Szerb Egyesület elnöke fogadta őket.Véget ért a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon, 2017.10.06.

A nyolcadik alkalommal megrendezett „Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon” hagyományos rendezvénysorozat október 6-án ünnepélyesen véget ért a nagykövetség épületében.
A magyar állami közigazgatás, a diplomáciai kar és a Szerb Országos Önkormányzat képviselőinek jelenlétében a részvevőkhöz Nemanja Stevanović, Szerbia Köztársaság Külügyminisztériumának államtitkára szólt, aki elmondta, hogy a két ország kapcsolatai történelmük során a legmagasabb szintűek, és rámutatott, hogy ebben legnagyobb érdeme az Aleksandar Vučić, Szerbia Köztársaság elnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke között fennálló személyes kapcsolatnak van. Kiemelte, hogy a két nép kulturális gyökerei azonosak, valamint azt is, hogy Magyarországon még 1826-ban megalapítottak számos szerb művelődési és oktatási intézményt. Nemanja Stevanović köszönetet mondott a magyar kormánynak a magyarországi szerb intézmények működéséhez nyújtott segítségért.
Fülöp Attila, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára a világhírű zeneszerzőt, Kodály Zoltánt idézte, aki azt mondta „A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának.“
Rade Drobac nagykövet kiemelte, hogy a két nép kultúra terén végzett tevékenysége a feltétele annak, hogy megőrizzék nemzeti identitásukat, továbbá hogy az élő kulturális aktivitás annak eredménye, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden téren a legjobbak a két ország történetében.
Milan Đurić, a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója úgy értékelte, hogy az idei rendezvény egy lépés előre, tekintettel arra, hogy egy hónapos időtartama alatt a magyarországi szerb közösség nagyszámú részvevőjét gyűjtötte össze.A nagykövetség a Vágta Korzón, 2017.09.16-17.

A budapesti Hősök terén idén szeptember 16-án és 17-én rendezték meg a 10., jubiláris Nemzeti Vágtát. A sport- és turisztikai rendezvény keretében megrendezett lovasversenyen szerbiai részvevők is vannak, de emelett Vágta Korzó néven, a Hősök tere és a nagykövetség épületének közelében, az Andrássy úton kulturális-idegenforgalmi kiállításra is sor került.
Szerbia standján, amelyet a nagykövetség állított fel, idén először sor került a Vajdasági Napok Magyarországon rendezvényre is, amelyet Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete, a Vajdasági Gazdasági Kamara és Szerbia budapesti nagykövetsége szerveztek. A Vágta Korzónak többezer magyarországi és külföldi látogatója volt, akiknek így alkalmuk nyílt megismerkedni Vajdaság gazdag idegenforgalmi és gasztronómiai kínálatával és minőségi borfajtáival is, a futaki tamburások alkalmi zenéjének kíséretében.Konferencia a hajós turizmusról, 2017.09.15.

A szerb-magyar üzleti és idegenforgalmi fórum keretében Szerbia Köztársaság Nagykövetségén szeptember 15-én a hajós turizmusról is tartottak egy konferenciát, amelynek célja a Szerbia, Magyarország és Szlovákia közötti együttműködés fejlesztése volt, külön tekintettel a dunai hajós turizmusra, a folyami hajóutakra. A konferenciát a Vajdasági Gazdasági Kamara, a Budapesti Kerekedelmi és Iparkamara és Szerbia Köztársaság Nagykövetsége szervezték.
A rendezvényen kiemelték, hogy a Dunamente hatalmas kapacitásával és értékeivel nagy lehetőségeket ad a régió turizmusának fejlesztésére. Tekintettel arra, hogy a Duna nagy lehetőségeket kínál a vízi közlekedésre, hajós és partmenti turizmusra, a konferencia nagy érdeklődést váltott ki, és több mint 30 szerbiai, magyarországi és szlovákiai szakember vett rajta részt. A találkozón elfogadott megállapítások jó alapot képeznek a további együttműködésre úgy a hajós turizmus, mint általában a turizmus terén.Szerb-magyar üzleti és idegenforgalmi fórum Szerbia nagykövetségén, 2017.09.15.

Szerbia Köztársaság Nagykövetségén szeptember 15-én Budapesten szerb-magyar üzleti és idegenforgalmi fórumot tartottak, amelyen több mint száz üzletember vett részt. A rendezvény szervezői a Vajdasági Gazdasági Kamara és a Magyar-Szerb Üzleti Tanács voltak, a nagykövetség logisztikai támogatásával. A fórum célja Vajdaság AT gazdasági és idegenforgalmi lehetőségeinek bemutatása volt, továbbá a szerb-magyar gazdasági együttműködés élénkítése.
A fórumot Igor Mirović, Vajdaság AT kormányának elnöke nyitota meg, aki kiemelte, a találkozó jó alkalom arra, hogy gyakorlati értelemben is fejlesszék Szerbia és Magyarország jó kapcsolatait, hogy az üzletemberek találkozzanak és közös beruházásokat valósítanak meg Magyarországon és Szerbiában.
Rade Drobac nagykövet, a rendezvény házigazdája, rámutatott, hogy a két ország együtműködése az elmúlt időszakban felívelő pályán van, de még mindig nincs kihasználva minden lehetőség.
A jelenlevőkhöz szóltak Boško Vučurević, a Vajdasági Gazdasági Kamara elnöke, Wolf László, a Magyar-Szerb Üzleti Tanács elnöke, Nataša Pavlović, Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója, Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja és Jójárt Miklós, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető igazgatója.
Az üzleti fórum sikeréhez külön hozzájárultak az előadásokat követő B2B beszélgetések. A magyar üzletembereket elsősorban a mezőgazdaság és élelmiszeripar, építőipar, energetika és informatikai technológiák, a vendéglátóipar, folyami turizmus, fémipar, szállodaipar és banki szolgátatások ágazatai érdekelték.Aleksandar Vučić, Szerbia és Áder János, Magyarország elnökének találkozója, 2017.01.09.

Aleksandar Vučić, Szerbia Köztársaság elnöke a Zentai csata 320. évfordulója alkalmából szeptember 11-én Zentán találkozott Áder Jánossal, Magyarország elnökével.
A két küldöttség találkozója során Vučić elnök köszönetet mondott Magyarországnak Szerbia európai integrációs útjának támogatásért, és elégedettségének adott hangot Szerbia és Magyarország kapcsolatainak eredményes fejlődéséért, kiemelve a két ország politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak magas szintjét. „Szerbia és Magyarország kapcsolatainak stabilitása és eredményes fejlődése mindkét ország számára prioritás. Idén januártól júliusig az árucsere-forgalom elérte a 818,7 millió eurót, ami arra utal, hogy mindkét országban erősödött az üzleti bizalom”, mutatott rá Vučić elnök. Kiemelte, hogy Szerbiában kedvező és ösztönző a befektetői környezet, valamint hogy várják a magyar befektetéseket és a magyar cégeket a közös projektekben. Hozzátette, hogy szorosabb együttműködés lehetséges az infrastruktúra, közlekedés, energetika, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, telekommunikáció, turizmus és határmenti együttműködés terén.
Áder János kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatok a legmagasabb szinten vannak, továbbá hogy a politikai párbeszéd és a két ország vezetőinek személyes kapcsolatai folyamatosan fejlődnek, hangsúlyozva,hogy a kapcsolatok fejlesztése nagymértékben Aleksandar Vučić elnök érdeme. „Magyarország támogatja Szerbia belépését az EU-ba és készen áll arra, hogy a csatlakozási tárgyalásokban szerzett tapasztalatait átadja Szerbiának”, emelte ki Magyarország elnöke.
A találkozó után Aleksandar Vučić és Áder János koszorút helyeztek el a Zentai csata emlékhelyén.Megkezdődött a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon, 2017.09.08.

Nagyszámú vendég jelenlétében szeptember 8-án Budapesten, a Művészetek palotájában megnyitották a Szerb Kultúra Hónapját Magyarországon. Szerbia kormánya nevében az ünnepségen részt vett Vladan Vukosavljević, művelődési és tájékoztatási miniszter, aki kiemelte, hogy a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon nagy és jelentős rendezvény, amely során a magyar közönség megismerheti a szerb kultúra legszebb elemeit. Kiemelte, hogy a szerb kulturális tér meghaladja az államhatárokat, amint a magyar is kívül terjed a saját országhatárain, ahol is összefonódnak és mély nyomokat hagynak. A rendezvényen a magyar kormány képviseletében Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár elégedettségének adott hangot a jelentős rendezvény megnyitóján való részvételért, kiemelve, hogy az elmúlt években “a szerb-magyar kapcsolatok legpozitívabb időszakát éljük”. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti kisebbségek mindkét államban kulcsfontosságú tényezői a jó kétoldalú kapcsolatoknak. Értékelése szerint a Szerb Kultúra Hónapja hozzájárul a két nép barátságának erősítéséhez és azt tanúsítja, hogy békében és barátságban élhetnek egymás mellett. A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója, Milan Đurić, aki egyben a Szerb Kultúra Hónapjának szervezője is, röviden kiemelte a rendezvény jelentőségét a szerb nemzeti identitás megőrzésében.
A Szerb Kultúra Hónapját a Kolo néptánc- és népzenei együttes nyitotta meg, A hagyomány energiája című előadással. A rendezvényen részt vettek Rade Drobac, Szerbia budapesti nagykövete, a Szerb Országos Önkormányzat magas rangú tisztségviselői, külföldi diplomaták és nagyszámú közönség.
A Szerb Kultúra Hónapjának rendezvényei 2017. október 10-ig tartanak.Magyar-szerb turisztikai üzleti fórumot tartottak Szegeden, 2017.09.01.

Magyar-szerb turisztikai üzleti találkozót tartottak Szgeden szeptember 1-én a Vajdasági Gazdasági Kamara és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövetségének támogatásával. A találkozó célja a vajdasági turisztikai kínálat bemutatása volt, továbbá Csongrád megyei vállalkozókkal való kapcsolatteremtés.
Rade Drobac, Szerbia magyarországi nagykövete kiemelte, hogy bár a két ország közötti politikai kapcsolatok nagyon jók és a kereskedelmi forgalom is bővül évről évre, a két ország közötti turisztikai együttműködés nem kielégítő, mert e téren nincsenek kihasználva az objektív fejlődési lehetőségek. Éppen ezért a szerbiai turizmus promóciójára rendkívül jelentősek az idegenforgalmi találkozók, emelte ki Drobac nagykövet.
A rendezvényen felszólalt Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Solymos László, szegedi alpolgármester, és Bojana Miljuš, a Vajdasági Gazdasági Kamara főtitkár-helyettese is.Szerb-magyar üzleti fórum a nagykövetségen, 2017.03.04.

Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén március 4-én a nagykövetség és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szervezésében szerb-magyar üzleti fórumot szerveztek. A cél Szerbia turisztikai kínálatának bemutatása, a kapcsolatteremtés,a jövőbeni gazdasági és turisztikai együttműködés kiépítése mellett magyarországi partnerek felkutatása volt szerbiai turisztikai utazásokhoz.
Bevezetőt Rade Drobac nagykövet és dr. Kiss Zoltán, a BKIK elnöke mondtak.
Rade Drobac nagykövet elmondta, hogy az üzleti fórumot a jó politikai viszonyok közepette megvalósuló gazdasági és turisztikai együttműködésnek szentelik. Hangsúlyozta, Szerbia nagykövetsége maximális erőfeszítéseket tesz a Szerbia és Magyarország közötti jó kapcsolatok fejlesztésére, és külön a gazdasági kapcsolatok mélyítésére. Kiemelte, hogy a nagykövetség részt vesz minden gazdasággal kapcsolatos találkozón, ösztönzi a magyar vállalkozók érdeklődését szerbiai vállalkozókkal való együttműködésre, és ennek érdekében szervez hasonló találkozókat a nagykövetségen.
A turisztikai együttműködési lehetőségekről és a szerbiai idegenforgalmi kínálatról Bornemisza Miklós, a BKIK turizmus és vendéglátás osztályelnöke, Pavle Počuč, vajdasági gazdasági és turisztikai titkárhelyettes, Kismárton Ottó követ-tanácsos, Nataša Pavlović, Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója, valamint a vajdasági turisztikai szervezetek és ügynökségek képviselői beszéltek.
A kellemes hangulathoz a kikindai Gusle Akadémiai Néphagyományőrző Társaság rövid koncertje járult hozzá.
A szerb-magyar üzleti fórumon a szerbiai kulturális, társadalmi és gazdasági, de különösképpen turisztikai lehetőségek bemutatására került sor.Nagykövetségi fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2017.02.14

Szerbia Államiságának napja és a Szerb Hadsereg napja alkalmából 2017.02.14-én Szerbia Köztársaság Nagykövetségén Budapesten hagyományos fogadást tartottak, melyen nagy számban vettek részt a magyarországi állami intézmények képviselői, a diplomáciai kar és a véderő-attaséi kar tagjai, a magyarországi szerb közösség és Szerb Pravoszláv Egyház tagjai.
A vendégeket Rade Drobac nagykövet köszöntötte, hangsúlyozva a Szerbia által tavaly elért legfontosabb eredményeket, amelyek közül kiemelte az ország gazdasági stabilizálását és a Magyarországgal való bilaterális együttműködés fejlesztését, amihez hozzájárultak a két ország magas rangú tisztségviselőinek kiváló személyes kapcsolatai, amit a legjobban tanúsítanak a két kormány rendszeres közös ülései, amelyet sorrendben immár három éve megtartanak. Kiemelte, a jó bilaterális kapcsolatokat a kereskedelmi együttműködés folyamatos növekedése kíséri, továbbá a mind fejlettebb együttműködés az infrastrukturális projektumok terén. Elégedettségének adott hangot, amiért mindkét oldalon sokat tettek a kisebbségi közösségeket terhelő kérdések megoldásáért, és külön kiemelte annak jelentőségét, hogy az elmúlt egy évben a magyar fél konkrét döntéseket hozott a magyarországi szerb közösség számára fontos kérdések megoldása érdekében.
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma nevében Szabó László miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár köszöntötte a vendégeket. Rámutatott a két nemzet közelségére, kiemelve a közös ünnepeket. A bilaterális együttműködés pozitiv alakulásáról szólva hangsúlyozta a gazdaság terén való együttműködés fejlesztésének jelentőségét és rámutatott a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítésének jelentőségére. A migrációs politika kapcsán úgy értékelte, hogy a magyar-szerb együttműködés elengedhetetlen, és pozitivan méltatta a magyaroszági szerb nemzeti kisebbség jelentőségét és helyzetét, akárcsak a szerbiai magyarságét is.
A fogadás folytatásában a budapesti  "Nikola Tesla" szerb tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium kórusa előadta az  "Ez Szerbia" című dalt.Megállapodás vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről a magánútlevéllel rendelkezők számára Szerbia Köztársaság és a Kínai Népköztarsaság kormányai között, 2016.12.30.

A Szerbia Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztárasaság Kormánya között Rigában 2016. november 5-én aláírt, a magánútlevéllel rendelkezők számára való vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetésére vonatkozó megállapodás 2017. január 15-én lép életbe.
Attól a naptól kezdve Szerbia Köztársaság és a Kínai Népköztársaság magánútlevéllel rendelkező állampolgárainak joguk van a másik ország területére vízum nélkül belépni, átutazni rajta, vagy ott tartózkodni, a belépéstől számított legtöbb 30 (harminc) napon keresztül.Közös szerb-magyar kormányülés Nišben, 2016.11.20-21.

Szerbia és Magyarország kormányainak harmadik együttes ülését Nišben tartották november 20-án és 21-én, amikor is mindkét fél úgy értékelte, hogy a bilaterális kapcsolatok soha nem voltak jobbak, és kifejezték szándékukat a kapcsolatok további fejlesztésére.
A közös sajtótájékoztatón Aleksandar Vučić, Szerbia kormányfője kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország kapcsolatai őszinték és barátiak, politikai értelemben a lehető legjobbak, és a cél, hogy a kapcsolatok gazdasági téren is bővüljenek. Vučić kormányfő elmondta, hogy magyar kollégájával a magyar befektetők bevonzásáról is beszéltek, és pedig nemcsak Vajdaságba, hanem Szerbia más részeibe is, emellett Magyarország is érdekelt a Szerbiából érkező befektetők iránt.
Vučić kormányfő köszönetet mondott Magyarországnak Szerbia európai integrációjának támogatásáért. Úgy értékelte, hogy Szerbia kapcsolata a szerbiai magyarsággal nagyon jó, és hogy Magyarország viszonya az ottani szerb közösséghez ugyanilyen jó.
Orbán Viktor, Magyarország kormányfője elmondta, hogy országa kész beruházni Szerbiában, mégpedig olyan területeken, amelyek mindkét fél érdekeit szolgálják. Hozzátette, hogy elemzéseik szerint Szerbia nagy fellendülés előtt áll, és a külföldi befektetőknek jelentős lehetőségeket kínál. Kiemelte, hogy Szerbia stabilitása kulcsfontosságú az egész Közép-Európa, így Magyarország stabilitása szempontjából is, ezért támogatják Szerbia minden olyan lépését, amely a terrorizmus ellen irányul és Szerbia biztonságának megőrzését szolgálja. A nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban Orbán Viktor megállapította, hogy Szerbia kisebbségpolitikája meghaladja az európai normákat.
A szerb-magyar kormányzati csúcs alkalmából Nišben a Szerb Gazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezésében magyar-szerb üzleti fórumot is tartottak, amelyen mintegy 250 vállalkozó vett részt 170 cég képviseletében.A Szerb Kultúra Hónapjának zárórendezvénye a Nagykövetségen, 2016.10.10.

A Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon elnevezésű hagyományos rendezvénysorozat, melyet idén hetedik alkalommal rendezett meg a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ (KDC) a Szerb Országos Önkormányzat védnökségével, október 10-én ünnepélyesen véget ért Szerbia Köztársaság Nagykövetségén. A jelenlevőket házigazdaként Rade Drobac nagykövet, majd Aleksandar Vulin, Szerbia munkaügyi, foglalkoztatási, harcos- és szociálisügyi minisztere és Szabó László, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének helyettese köszöntötte, akik jelenlétükkel külön emelték az esemény fényét. Végül Milan Đurić, a KDC igazgatója és a Szerb Kultúra Hónapjának szervezője szólt a jelenlevőkhöz. A vendégek között volt Nenad Ivanišević, Szerbia munkaügyi, foglalkoztatási, harcos- és szociálisügyi minisztériumának államtitkára, a magyar államigazgatás magas rangú képviselői, a diplomáciai kar, a Szerb Országos Önkormányzat és a szerb közösség képviselői.
Az ünnepélyes záróesten a Nagykövetségen tartott alkalmi műsor keretében a Vujicsics Együttes adott elő válogatást, majd alkalmi fogadás következett a magyarországi szerb tamburazenekar kíséretében.Ivica Dačić, Szerbia első miniszterelnök-helyettesének és külügyminiszterének hivatalos magyarországi látogatása, 2016.10.02-03.

Ivica Dačić, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere október 2-án és 3-án Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter meghívására hivatalos látogatáson tartózkodott Magyarországon. A Szijjártó Péter házigazdával való találkozón kiemelte a bilaterális kapcsolatok stabil és folyamatos fejlesztésének jelentőségét. Megállapodás született arról, hogy a két kormány együttes ülését 2016. november 20-21. tartják meg Nišben. A magyar fél ismételten kinyilvánította határozott támogatását Szerbia EU-tagságához, továbbá újabb tárgyalási fejezetek, elsősorban az 5., 20., 25. és 26. tárgyalási fejezet megnyitásához. Szijjártó Péter miniszter kiemelte, hogy Magyarország húsz rendőrrel támogatja Szerbia déli határainak, a szerb-macedón és szerb-bolgár határnak a védelmét. Ivica Dačić megköszönte, hogy szerbiai fiatal diplomatáknak lehetőségük van Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumában EU-integrációs képzésen részt venniük, és felajánlotta hogy Szerbia Külügyminisztériumában egy magyar diplomatát fogadnak továbbképzésre.
Ivica Dačić külügyminiszter találkozott Orbán Viktor magyar kormányfővel is, akivel a kétoldalú kapcsolatokról és a regionális stabilitásról beszélgettek, minek során a magyar kormányfő kiemelte, hogy országa teljes mértékben támogatja Szerbiát az EU-csatlakozási folyamatban.
Ivica Dačić Szerbia budapesti nagykövetségén találkozott a magyarországi szerb közösség képviselőivel is, akik elégedettségüknek adtak hangot a legutóbbi közös kormányülés óta bekövetkezett fejlemények kapcsán, és kiemelték a magyarországi szerb kisebbség helyzetével kapcsolatos, egyeztetett, konkrét projektumok megvalósításának szükségességét.A Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon: Verica Rakočević divatbemutatója a Nagykövetségen, 2016.09.30.

Szerbia Köztársaság Nagykövetségén tartották szeptember 30-án Verica Rakočević ismert szerb divattervező kollekciójának bemutatóját, amelyre a Szerb Kultúra Hónapja rendezvénysorozat keretében került sor, és amely a jelenlevők körében nagy érdeklődést váltott ki. A meghívottak között volt a magyarországi szerb közösség számos tagja, a diplomáciai kar képviselői (elsősorban a nagykövetek feleségei), a magyarországi divatvilág legtekintélyesebb stílusszakértői és divattervezői, valamint a magyarországi szerb média képviselői.
A jelenlevőket a Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ képviseletében Dijana Đurić köszöntötte, aki a szerb divat magyarországi bemutatásáért köszönetet mondott a divattervezőnek és Szerbia Nagykövetségének, és kiemelte, hogy a vezető szerb divattervező legújabb, „No limit” elnevezésű kollekciója a Szerb Kultúra Hónapja magyarországi rendezvénysorozatának egyik legkiemelkedőbb eseménye. A divatbemutató után alkalmi fogadásra került sor.Megkezdődött a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon, 2016.09.10.

A Szerb Kultúra Hónapja elnevezésű hagyományos rendezvénysorozatot, melyet a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ szervez, idén szeptember 10-én Deszken nyitották meg. Szerbia kormányát Nenad Ivanišević, Szerbia munka-, foglalkoztatás-, harcosügyi és szociálisvédelmi minisztériumának államtitkára képviselte, és a megnyitón részt vettek Rade Drobac, Szerbia magyarországi nagykövete és Király László, Deszk polgármestere is.
A nagyszámű részvevő és közönség jelenlétében a Szerb Kultúra Hónapja ajvárbemutatóval, továbbá a Magyarországról és a régióból érkező folklórcsoportok bemutatójával kezdődött. A zenei kíséretet a svilajnaci Mladenović zenekar szolgáltatta.
A Szerb Kultúra Hónapjának rendezvénysorozata idén október 10-ig tart, és felöleli a szerb kultúra, hagyományok és kortárs alkotóművészet minden szegmensét.
További információk és a Szerb Kultúra Hónapjának programja a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ honlapján olvashatók.Magyarország kormányfője belgrádi látogatáson, 2016.09.05.

Aleksandar Vučić, Szerbia Köztársaság kormányfője szeptember 5-én Belgrádban találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A találkozó után Szerbia kormányfője kiemelte, hogy a két ország közötti bilaterális együttműködés mind jobb, és tájékoztatott, hogy megegyeztek arról, hogy az év végéig ismét megrendezik a két kormány együttes ülését, valószínűleg valahol Szerbia központi részén. Kiemelte, hogy megállapodtak arról is, hogy az együttműködést minden téren fokozzák, és ennek érdekében külön munkacsoportot alakítanak. Rámutatott, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom növekszik, és az előző évhez képest a növekedés 12,7 százalékos. Vučić kormányfő kiemelte, hogy beszélgetőtársával megegyeztek arról is, hogy a két ország közös stratégiát készít a jövőre vonatkozóan.
Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország továbbra is támogatja Szerbia uniós integrációját, és nem fogadja el, hogy bárki bármilyen okból blokkolja Szerbia csatlakozását az EU-hoz. Kiemelte, hogy ebben csak az számít, hogy egy ország milyen teljesítményt ért el a csatlakozási folyamatban. Elégedettségének adott hangot amiatt, hogy a Szerbiában élő magyaroknak lehetőségük van rendezett körülmények között, és a szerbekkel jó viszonyban élni. Hozzátette, hogy Magyarország is arra törekszik, hogy a Magyarországon élő szerbeknek azonos körülményeket biztosítson, és úgy értékelte, hogy a két ország együttműködése igazi példája a rendezett viszonyoknak Európában.Jadranka Joksimović hivatalos magyarországi látogatáson, 2016.08.31.

Jadranka Joksimović, EU-integrációért felelős, tárca nélküli miniszter Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter meghívására augusztus 31-én hivatalos látogatáson tartózkodott Budapesten. Ennek során külön találkozott Szijjártó Péter miniszterrel, és Takács Szabolccsal, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkárával.
Jadranka Joksimović a beszélgetések során megköszönte Magyarországnak a Szerbia EU-integrációs útján nyújtott őszinte támogatást, és kifejezte meggyőződését, hogy az év végéig még néhány tárgyalási fejezet megnyitására sor kerül. Rámutatott annak szükségességére is, hogy a két ország együtt pályázzon a határmenti együttműködésre szánt EU-forrásokra. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a magyar nemzeti kisebbség bekapcsolódjon Szerbia politikai életébe, és úgy ítélte meg, hogy helyzetük a jövőben is javulni fog. A két kormány következő együttes ülését az együttműködés fejlesztése iránti készségként értékelte. A regionális helyzetről szólva hangsúlyozta, hogy Szerbia nem fog hozzájárulni a feszültség növeléséhez, és tartózkodni fog a nyilatkozatoktól, ám az EU-tagállamoknak jóval nagyobb a felelősségük a regionális feszültségek csillapításában.
Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter bejelentette,hogy hamarosan újabb határákelőhely nyílik a két ország között, majd még egy 2020-ig. A szerbiai magyar nemzeti kisebbségről szólva kifejezte Magyarország köszönetét, amiért Aleksandar Vučić kormányfő úgy döntött, hogy a VMSZ köztársasági és tartományi szinten is a hatalom része legyen.Szabadkán tartották Szerbia és Magyarország kormányközi kisebbségi vegyes bizottságának 5. ülését, 2016.04.04.

Szerbia és Magyarország kormányközi kisebbségi vegyes bizottsága öt év szünet után, újra megkezdte munkáját 2016. április 4-én, Szabadkán. A bizottság ötödik ülését a testület társelnökei, Nenad Ivanišević, Szerbia munka-, foglalkoztatás-, harcosügyi és szociálisvédelmi minisztériumának államtitkára és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájáért felelős miniszteri biztosa nyitotta meg. A bizottság munkáját üdvözölte Aleksandar Vulin, Szerbia munka-, foglalkoztatás-, harcosügyi és szociálisvédelmi minisztere és Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőháza és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akik kiemelték, hogy a kétoldalú kapcsolatok rendkívül jól fejlődtek, továbbá a magyarországi szerb és a szerbiai magyar kisebbség érdekében eredményes munkát kívántak a bizottságnak.
A két ország kisebbségjogi kérdéseinek sokoldalú elemzése után a bizottság társelnökei, Nenad Ivanišević és Kalmár Ferenc aláírták a közös jegyzőkönyvet, amely a további munka alapját képezi majd a szerbiai és magyarországi nemzeti kisebbségek élet- és munkakörülményeinek javítása érdekében.
Az ülésen megegyezés született arról, hogy a munkát szűkebb körben folytatják majd annak érdekében, hogy összehangolják azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan nem volt teljes egyetértés, és amelyek a jegyzőkönyvbe mellékletként kerülnek majd be.
A bizottság munkája baráti hangulatban folyt, egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásával.Aleksandar Vulin miniszter budapesti látogatása, 2016.03.19.

Aleksandar Vulin, Szerbia munka-, foglalkoztatás-, harcos-ügyi és szociálisvédelmi minisztere és Nenad Ivanišević államtitkár március 19-én munkajellegű látogatást tett Magyarországon. Tartózkodásuk alatt több találkozójuk volt Budapesten és Szentendrén az Országos Szerb Önkormányzat, a Szerb Pravoszláv Egyház és az ELTE Bölcsészettudományi Kara Szerb Nyelvi Tanszékének képviselőivel.
A találkozókra a Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság ülésének előkészületei keretében került sor, amelynek tervezett időpontja és helyszíne április 4., Szabadka. A magyarországi szerbek képviselőinek most alkalmuk nyílt a miniszterrel megismertetni a magyarországi szerb nemzeti kisebbség megoldatlan kérdéseit.
A találkozók után Vulin miniszter és Ivanišević államtitkár részt vettek egy jótékonysági előadáson, amelyet a budapesti Nikola Tesla szerb óvoda, általános iskola, gimnázium és diákotthon diákjai és tanárai készítettek, ahol csatlakozott hozzájuk Pásztor István, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke is.Budapesten tartották a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság ülését, 2016.03.17-18.

A magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság 8. ülését március 17-én és 18-án tartották Budapesten. Az ülésen megállapodtak a két ország kereskedelmi és gazdasági együttműködésének fejlesztését szolgáló közös tevékenységről, valamint arról is, hogy a bizottság következő ülését 2017-ben tartják meg Belgrádban. Mindkét fél kifejezte készségét, hogy folytassa az intenzív munkát a kétoldali gazdasági kapcsolatok bővítése és mélyítése érdekében.
A plenáris ülést követően Snežana Bogosavljević-Bošković, szerbiai mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter, aki egyben a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság szerbiai társelnöke, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel, a bizottság magyarországi társelnökével aláírta a bizottsági ülés jegyzőkönyvét. Szándéknyilatkozatot írtak alá az egészségügyi és gyógyszeripari együttműködés fejlesztésére a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozóan, valamint szándéknyilatkozatot a turizmus fejlesztésére is.
Budapesti tartózkodása alatt Bogosavljević-Bošković miniszter találkozott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel is, akivel a mezőgazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyaltak. A program keretében ellátogatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarába is, ahol megbeszélést folytatott Györffy Balázs kamarai elnökkel.
A gazdasági vegyes bizottság ülése mellett sikeresen megrendezésre került a szerb és magyar vállalkozók üzleti fóruma is, amelyet a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektorra fókuszálva a Szerbiai Gazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezett.Nagykövetségi fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2016.02.18.

Szerbia Államiságának napja és a Szerb Hadsereg napja alkalmából 2016.02.18-án Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén hagyományos fogadást tartottak, melyen nagy számban vettek részt a magyarországi állami intézmények képviselői, a diplomáciai kar és a véderő-attaséi kar tagjai, a magyarországi szerb közösség és Szerb Pravoszláv Egyház tagjai.
A vendégeket Rade Drobac nagykövet köszöntötte, hangsúlyozva a Szerbia által tavaly elért legfontosabb eredményeket is, külön kiemelve az EU-val való csatlakozási tárgyalások első fejezeteinek decemberi megnyitását. Kiemelte, hogy a regionális együttműködés és a szomszédokkal való együttműködés prioritás Szerbia külpolitikájában, a Magyarországal való kétoldali kapcsolatok pedig tavaly tovább fejlődtek. Ezt tanúsítják a két ország vezetőinek magas rangú találkozói, továbbá a különböző témákról való nyílt, barátságos párbeszéd, beleértve a kisebbségeket is. Kiemelte, hogy a jó kétoldali kapcsolatokat a kereskedelmi forgalom növekedése kíséri, a gazdasági együttműködés mellett pedig, Kínával együtt, a régió egyik legnagyobb infrastrukturális projektjében is együttműködnek, a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításában. Kifejezte elégedettségét, amiért az utóbbi években kölcsönösen sokat tettek a kisebbségi közösségek problémáinak megoldásáért, külön hangsúlyozva annak jelentőségét, hogy a magyar fél konkrét lépéseket tett a magyarországi szerb kisebbség számára fontos kérdések megoldása érdekében.
A fogadáson részt vett Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere is, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nevében pedig Csutora Zsolt, a keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a vendégeket. Úgy értékelte, hogy a két ország bilaterális kapcsolatai történelmileg a legmagasabb ponton vannak, és rámutatott a stratégiai együttműködés további fejlesztésének fontosságára. Kiemelte, hogy Magyarország a jövőben is erőteljesen támogatja, hogy Szerbia Köztársaság mielőbb az európai országok családjának tagjává váljon, mert a magyar kormány prioritása a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése.Maja Gojković, Szerbia Népképviselőháza elnökének hivatalos magyarországi látogatása, 19.11.2015.

Maja Gojković, Szerbia Köztársaság Népképviselőházának elnöke november 18-án és 19-én hivatalos és baráti látogatáson tartózkodott Magyarországon Kövér László, az Országgyűlés elnökének meghívására. A Kövér Lászlóval folytatott beszélgetés során megállapították, hogy a két ország közötti kapcsolatok fejlesztése folyamatos az együttműködés számos, mindkét fél számára fontos területén, valamint bővült a gazdasági együttműködés.
Maja Gojković, Szerbia Népképviselőházának elnöke és Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke tartalmas beszélgetést folytatott az aktuális helyzetről és a két állam kapcsolatainak jövőbeni fejlesztéséről, mely után elégedetten szögezték le, hogy a két ország kapcsolatai a történelem során még soha nem voltak ilyen jók, és hogy nincsenek nyitott kérdések. Úgy értékelték, hogy a látogatás és a beszélgetések baráti és nyílt légkörben zajlottak, és megerősítették a Szerbia Köztársaság és Magyarország közötti kapcsolatok fejlődésének pozitív tendenciáját.
Látogatása során Maja Gojković találkozott az Országgyűlés magyar-szerb baráti tagozatának tagjaival is.A Szerb Kultúra Hónapjának zárórendezvénye Budapesten, 2015.10.15.

A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ (KDC) által az Országos Szerb Önkormányzat védnökségével hatodik alkalommal megszervezett Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon elnevezésű hagyományos rendezvénysorozat ünnepélyes záróeseményére október 15-én Szerbia Köztársaság Nagykövetségén került sor. A magyar állami közigazgatás, a diplomáciai kar és a szerb közösség jelenlevő, számos tagját házigazdaként Rade Drobac nagykövet köszöntötte. Ezt követően Igor Bečić, Szerbia Népképviselőházának alelnöke és Paulik Antal, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője mondott üdvözlő beszédet. Végül Milan Đurić, a KDC igazgatója és a Szerb Kultúra Hónapjának szervezője szólt a jelenlevőkhöz, kiemelve a rendezvény jelentőségét a magyarországi szerbek identitásának megőrzésében és a két ország együttműködésében.
A rendezvénysorozat megszervezését Szerbia Köztársaság Művelődési és Tájékoztatási Minisztériuma, a diaszpórával és a régióban élő szerbekkel való együttműködésben illetékes hivatal és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.Aleksandar Vučić, Szerbia kormányfőjének hivatalos budapesti látogatása, és a szerb és a magyar kormány együttes ülése, 2015.07.1.

Szerbia Köztársaság miniszterelnöke, Aleksandar Vučić július 1-jén hivatalos látogatáson volt Budapesten, ahol megtartották a szerb és magyar kormány együttes ülését is. A látogatás keretében Szerbia kormányfőjét fogadta Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is, akivel a bilaterális kapcsolatokról, az EU-integrációs folyamatról, továbbá az energetikai és infrastrukturális együttműködésről beszélgettek.
A két kormány együttes ülése keretében Vučić kormányfő tárgyalt házigazdájával, Orbán Viktor magyar kormányfővel is.
Az együttes kormányülést követően aláírásra került négy megállapodás is, a infrastrukturális, külügyi, EU-integrációs és oktatási együttműködésre vonatkozóan.
Magyarország és Szerbia kormányfői, Orbán Viktor és Aleksandar Vučić közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyen a szerb kormányfő úgy értékelte, hogy a két ország kapcsolatai az újabbkori történelemben most a legjobbak, kiemelte, hogy a kapcsolatok stabilitásának megőrzése Szerbia elsődleges érdeke, és bejelentette, hogy a két ország együttműködik majd a megnövekedett számú migránsok okozta problémák megoldásában. Szerbia miniszterelnöke elmondta azt is, hogy Orbán Viktorral tárgyaltak a közös infrastrukturális projektekről, valamint a magyar vállalkozók szerbiai, és a szerb vállalkozók magyarországi beruházásairól. (bővebben Szerbia kormányának honlapján.)
Az együttes kormányülést megelőzően, június 30-án Szerbia, Ausztria és Magyarország belügyminiszterei Budapesten egyetértési nyilatkozatot írtak alá, amely tartalmazza azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a három ország tesz az illegális migráció megfékezésére.A Népképviselőház külügyi bizottsága küldöttségének látogatása az Országgyűlésben, 2015.05.4-5.

Szerbia Népképviselőháza Külügyi Bizottságának küldöttsége, élén Aleksandra Đurović-tyal, május 4-én és 5-én hivatalos látogatáson járt a magyar Országgyűlésben, Németh Zsoltnak, a Külügyi Bizottság elnökének meghívására.
A küldöttség tárgyalt a Külügyi Bizottság tagjaival, az Országgyűlés magyar-szerb baráti tagozata tagjaival és Gulyás Gergellyel, az Országgyűlés alelnökével. A beszélgetések során megerősítették, hogy a két ország közötti bilaterális kapcsolatok rendkívül jók, és hogy a magyar országgyűlési képviselők támogatják Szerbia európai integrációs törekvéseit. A tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy az intenzív parlamenti együttműködés hozzájárulhat a kapcsolatok fejlesztéséhez a gazdasági együttműködés, a kultúra, a határbiztonság terén, továbbá a nemzeti kisebbségek összekötő szerepéről a két állam és a két nép között.
A tárgyalások során szó volt az együttműködési lehetőségekről a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a határon átnyúló együtműködés, az új határátkelők megnyitása és az energiügyek terén. A felek támogatták a kormányközi kisebbségügyi vegyesbizottság munkájának újrakezdését, továbbá a külügyi bizottságok közötti együttműködés rendszerességét, és váltakozó helyszínű évenkénti találkozókról egyeztek meg.A diaszpórában és a régióban éló szerbek bizottságának elnöke látogatóban a Szerb Országos Önkormányzatban, 2015.05.04.

Dr. Janko Veselinović, Szerbia Népképviselőháza külügyi bizottsága küldöttségének tagja, a diaszpórában és a régióban éló szerbek bizottságának elnökeként május 4-én Budapesten találkozott a Szerb Országos Önkormányzat (SZOÖ) képviselőivel.
A beszélgetés során szó volt azokról az aktuális problémákról, amelyekkel a magyarországi szerb kisebbség szembesül, közöttük az anyanyelvi tájékozódási nehézségekről, amelyek a „Srpski ekran” nevű tévéműsor sugárzásában bekövetkezett módosítások miatt következtek be, a szerb színház finanszírozásáról és a Szerb Pravoszláv Egyház vagyonának visszaszármaztatásáról. Az Országos Szerb Önkormányzat képviselői sürgették a diaszpórával és régióban élő szerbekkel foglalkozói iroda igazgatójának mielőbbi kinevezését, mert véleményük szerint ezzel leküzdhetőek lennének a diaszpórában és a régióban élő szerbek és az anyaország között fennálló kommunikációs problémák.
A SZOÖ képviselői kiemelték annak szükségességét is, hogy mielőbb felújítsák a Kisebbségvédelmi vegyes bizottság munkáját, mert az nyújt hivatalos lehetőséget arra, hogy a két ország és a kisebbségek képviselői megtárgyalják problémáikat és jegyzőkönyvet írjanak alá, ami kötelezi őket a megbeszéltek megvalósítására.Az új szerb ortodox templom felszentelése és a Szerb Pravoszláv Egyház Múzeumának megnyitója Pécsett, 2015.05.03.

Pécsett május 3-án ünnepelyes kretek között felszentelték a Szent Andronikoszról és Júniáról elnevezett templomot és megnyílt a Szerb Pravoszláv Egyház Múzeuma. Több mint száz év után ez az első szerb pravoszláv templom, amely Magyarroszág területén épült.
Az ünnepi istentiszteletet Irinej pátriárka vezette, Lukiján, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püpöke, a Temesvári Szerb Ortodox Egyházmegye adminisztrátora, és Siluan gyulai román pravoszláv püspök kíséretében. A felszentelésen részt vettek Szerbia Köztársaság és Magyarország magas rangú képviselői, és mintegy 400 pravoszláv hívő Pécsről, Magyarország más területeiről és Baranya horvátországi részéről. Irinej pátriárka az istentisztelet végén a megjelentek előtt kiemelte a templomépítés jelentőségét olyan időkben, amikor máshol rombolják őket. A templomépítés a barátságról és a békéről tanúskodik, a háborúkkal és harcokkal szemben. Hangsúlyozta a magyarországi szerb és a szerbiai magyar kisebbség híd-szerepét a szerb és a magyar nép összekapcsolásában.
Az alkalmi ünnepségen többek között felszólalt Radoslav Pavlović, Tomislav Nikolić szerb elnök különmegbizottja, és Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára.
A templom felszentelését követően ünnepélyesen megnyitották a baranyai egyháztörténeti tárgyakat bemutató múzeumot, amelyet a Szerb Pravoszláv Egyház korábbi kápolnájában rendeztek be.Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke hivatalos szerbiai látogatáson, 2015.04.16-17.

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke április 16-án és 17-én hivatalos látogatást tett Szerbia Köztársaságban. Ezalatt külön találkozott Tomislav Nikolić elnökkel, Aleksandar Vučić kormányfővel, Maja Gojković népképviselőházi elnökkel és Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével. Szerbia Köztársaság kormányának elnöke, Aleksandar Vučić és a magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László úgy értékelték, hogy a két ország politikai kapcsolatai az elmúlt évtizedekben a legmagasabb szinten vannak, aminek nagy jelentősége van mindkét ország szempontjából. A beszélgetésben leszögezték, hogy lényegi előrelépés történt a múltbeli nyitott kérdések rendezésében. Vučić kormányfő kiemelte, hogy Szerbiában nagy tisztelet övezi a magyar nemzeti kisebbséget, és az a magyarországi szerb nemzeti kisebbséggel együtt hidat képez a két ország közötti együttműködésben. Megköszönte Magyarország támogatását Szerbia EU-integrációs folyamatában, és áttekintették annak lehetőségeit, hogyan növelhető a két ország közötti gazdasági és energetikai együttműködés. Megállapították, hogy még van kiaknázatlan lehetőség, és hogy a Belgrád és Budapest közötti, kínai támogatással épülő gyorsvasút további ösztönzés lesz az együttműködésre.
Maja Gojković, Szerbia Népképviselőházának elnöke kiemelte, hogy Magyarország olyan ország, amellyel a legjobbak a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok, és hogy a magyar Országgyűlés elnökével megegyeztek a parlamenti bizottságok együttműködéséről is.Dačić miniszter a Közép- és Délkelet-Európa energiabiztonságáról szervezett miniszteri találkozón, 2015.04.07.

Szerbia kormányának első alelnöke és külügyminisztere, Ivica Dačić Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter meghívására április 7-én Budapesten részt vett Magyarország, Szerbia Köztársaság, Görög Köztársaság, Macedón Köztársaság külügyminisztereinek és Törökország EU-ügyi miniszterének tanácskozásán, melynek témája Kelet- és Délkelet-Európa energiabiztonsága volt.
Dačić miniszter a találkozót követő közös sajtótájékoztatón kifejezte elégedettségét, amiért az öt ország képviselői első alkalommal hivatalosan kifejezték készségüket, hogy részt vegyenek olyan infrastrukturális projektekben, amelyek biztosítják majd ezen országok energiabiztonságának megteremtését. Kiemelte, hogy ez a kérdés Szerbia számára nemcsak gazdasági és energetikai szempontból létfontosságú, hanem nemzeti jelentőségű is.
Dačić miniszter rámutatott, hogy először a projektumot kell definiálni, majd közös megvalósíthatósági tanulmányt kidolgozni. Hangsúlyozta azt is, hogy a projektumról idejekorán kell párbeszédet folytatni az Európai Bizottsággal is.
A budapesti miniszteri találkozó alkalmával Dačić miniszternek kétoldalú megbeszélése volt Nikosz Kociasz görög külügyminiszterrel is.Tizenegy év telt el a szerbek elleni 2004 márciusi etnikai indíttatású erőszak óta

Bűncselekmény büntetés nélkül!
Tizenegy év telt el a koszovói szerb és nem albán lakosság elleni, albánok által 2004. március 17-e és 19-e között elkövetett, etnikai indíttatású erőszak óta. Az erőszakos cselekmények három napja alatt tíz szerb és kilenc nem albán lakos vesztette életét, megrongáltak és felgyújtottak 35 templomot és kolostort, 935 szerb létesítményt, beleértve 738 lakóházat és 10 középületet, közöttük iskolákat, postákat, egészségházakat. Hat város és kilenc falu területéről 4012 szerbet üldöztek el.
A koszovói nemzetközi katonai és civil misszió, a KFOR és az UNMIK szeme láttára a XXI. század elején a szerbek példátlan terrornak és üldözésnek voltak kitéve. Abban az időben Koszovó és Metóhia területén 39 országból 38 000 KFOR-katona tartózkodott, és 52 országból 8 000 ENSZ-rendőr. Az 1999. júniusi és júliusi események után ez volt a szerbek második nagy, tömeges elűzetése Koszovó területéről a világ és az erősen felfegyverzett KFOR és UNMIK-erők szeme láttára.
A szerb és nem albán lakosság elleni etnikai indíttatású erőszakot minden nemzetközi szervezet elítélte Koszovó és Metóhia területén, közöttük a legjelentősebbek, az ENSZ és az EBESZ. Azonban a nemzetközi közösség, amely szervezeteivel jelen volt, és a koszovói nemzetközi missziókban részt vevő országok sem kezdeményeztek semmilyen politikai vagy más akciót, nem tettek semmit, hogy megállítsák az erőszakot vagy kezeljék következményeit, és ezért a bűncselekményért senkit se vontak felelősségre.Szerbia a budapesti Utazás 2015 Kiállításon , 2015.02.28.

Budapesten február 26-án nyílt meg a 38. Utazás Kiállítás. A rendezvény keretében 20 000 négyzetméteren mintegy 30 ország több mint 250 kiállítója mutatkozott be, közöttük Szerbia Köztársaság is.
A vajdasági gazdasági, foglalkoztatási és nemi egyenjogúsági titkárság szervezte meg Szerbia Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány idegenforgalmi ágazatának bemutatását. A kiállításon ismertették A különbözőség gazdagsága elnevezésű projektet, amelynek célja egy multikulturális túra keretében bemutatni a Duna-mentét.
Szerbia standjának központi rendezvényét február 28-án tartották, A különbözőség gazdagsága-projekt bemutatása mellett sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Juhász Bálint, vajdasági gazdasági, foglalkoztatási és nemi egyenjogúsági titkárhelyettes, Rade Drobac, Szerbia budapesti nagykövete és Željka Pudar, Szerbia Idegenforgalmi Szervezetének képviselője beszélt.
A négynapos rendezvény alatt Szerbia és Vajdaság standján 12 község és város turisztikai szervezetei, 5 klaszter és egyesület, továbbá hét vállalat, ügynökség és borászat mutatkozott be, főleg Vajdaság Autonóm Tartomány területéről.Nagykövetségi fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2015.02.18.

Szerbia Államiságának napja és a Szerb Hadsereg napja alkalmából 2015.02.18-án Szerbia Köztársaság Nagykövetségén Budapesten hagyományos fogadást tartottak, melyen nagy számban vettek részt a magyarországi állami intézmények képviselői, a diplomáciai kar tagjai, véderő- és rendőr-attasék, a magyarországi szerb közösség és Szerb Pravoszláv Egyház tagjai.
A vendégeket Rade Drobac nagykövet köszöntötte, rámutatva az ünnep jelentőségére és Szerbia elmúlt évben elért legjelentősebb eredményeire. Kiemelte, hogy a Magyarországgal való bilaterális együttműködés az elmúlt évben tovább fejlődött, amit tanúsítanak a két ország vezetőinek magas rangú találkozói is, valamint a különböző témákról való nyílt, barátságos párbeszéd, beleértve a kisebbségeket is, továbbá hogy Magyarország támogatja Szerbiát az EU-csatlakozás útján. Rámutatott, hogy a jó kétoldali kapcsolatokat tükrözi a kereskedelmi forgalom növekedése, valamint a régió legnagyobb infrastrukturális beruházásáról, a Belgrád-Budapest vasútvonal építéséről való megállapodás is.
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma nevében Íjgyártó István, kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár köszöntötte a vendégeket, kiemelve, hogy Magyarország és Szerbia Köztársaság kapcsolatai stabilak és erősek, továbbá hogy a magyar kormánynak prioritás a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése. Hangsúlyozta, hogy a magyarországi szerb és a szerbiai magyar kisebbségnek jelentős szerepe van a két ország kapcsolataiban. Elmondta, hogy Magyarország számára prioritás a bilaterális kapcsolatok fejlesztése, és ez lesz a két kormány következő, júnusi budapesti csúcstalálkozójának témája. Hangsúlyozta, hogy Magyarország támogatja az EU bővítését, és teljeskorű támogatást nyújt Szerbia Köztársaságnak a csatlakozás során.Dačić miniszter hivatalos budapesti látogatáson, 2015.02.11.

Ivica Dačić, Szerbia kormányának első alelnöke és külügyminisztere Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter meghívására február 11-én hivatalos budapesti látogatáson tartózkodott. Ennek keretében megbeszéléseket folytatott Orbán Viktor kormányfővel és Kövér László országgyűlési elnökkel is.
Dačić miniszter elégedettségének adott hangot a kétoldali kapcsolatok fejlődése miatt, kiemelve, hogy az utóbbi 2-3 évben történelmi fejlődést értek el a nyitott kérdések és a múltbéli különbözőségek megoldásában. Kiemelte, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai jobbak, mint bármikor korábban, a kereskelemi forgalom több mint egy milliárd eurót tesz ki, és tavaly Magyarország volt Szerbia 6. legnagyobb partnere a kereskedelmi forgalom szempontjából. Elmondta, hogy új határátkelőhelyek nyitásáról is beszéltek, hozzátéve, hogy Szerbia szeretné, hogy a határok nyitottak legyen a polgárok, az áruk és a tőke részére, de zártak az illegális migráció, a bűnözés, az emberkereskedelem előtt.
A két ország központi projektjeként a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítését jelölte meg, amelyet a kínai féllel együttműködve valósítanak meg. Dačić miniszter megköszönte Magyarország támogatását Szerbia európai uniós integrációs törekvéseihez, és a magyar tapasztalatok átadását.
Szó volt a Déli áramlat gázvezeték lemondásáról, és a szerb diplomácia vezetője kiemelte, hogy a gázellátásra közösen kell megoldást találni.
A magyar kormányfővel való találkozó során Ivica Dačić és Orbán Viktor a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb kérdéseiről tárgyaltak, beleértve az ukrán válságot is.Dačić miniszter meglátogatta a Duna Bizottság budapesti székhelyét, 2015.02.11.

Szerbia kormányának első alelnöke és külügyminisztere, Ivica Dačić hivatalos magyarországi látogatása keretében meglátogatta a Duna Bizottság budapesti székhelyét. Találkozott a szervezet titkárságának vezetőségével, valamint a tagállamok és megfigyelő államok képviselőivel. A beszélgetések során külön kiemelték a Duna folyó egész Európa szempontjából jelentős gazdasági és infrastrukturális potenciálját.
A Duna Bizottságban tett látogatás azért is jelentős, mert 2014. júniusa óta ismét Szerbia elnököl ebben a nemzetközi szervezetben.
A Duna Bizottság 1948. augusztus 18-án alakult meg Belgrádban a dunai hajózást szabályozó egyezmény aláírásával. A Belgrádi Egyezmény ma is a szervezet alapdokumentuma, aminek letéteményese Szerbia Köztársaság.Magas szintű védelmi együttműködés Szerbia és Magyarország között, 2015.01.22.

Bratislav Gašić, Szerbia kormányának honvédelmi minisztere a Hende Csabával, Magyarország honvédelmi miniszterével folytatott beszélgetés után január 22-én Belgrádban elmondta, hogy Szerbia és Magyarország fegyveres erőinek együttműködése emelkedőben van, és hogy a találkozón a régió aktuális biztonságpolitikai kérdéseiről, Szerbia EU-integrációs tevékenységéről és soros EBESZ-elnöki szerepéről tárgyaltak.
Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hónapokban ez a második találkozó a magyar honvédelmi miniszterrel, ami a két ország közötti magas szintű együttműködést tanúsítja. Az együttműködés koronájának nevezte a ciprusi ENSZ-misszióban való közös részvételt, és bejelentette, hogy a két ország hadseregeinek az elkövetkező időszakban 20 közös tevékenységük lesz. A találkozón szó volt a magyar kontingens jelenlétéről a koszovói békefenntartó haderő (KFOR) keretében, valamint az együttműködési lehetőségekről a katonai oktatás és a légierő-képzés terén, mondta el a miniszter.
A találkozón megállapodtak, hogy kibővítik az együttmüködést a képzés és a hadiipar terén, március 1-től pedig egy magyar tiszt is megkezdi szolgálatát a NATO belgrádi összekötő irodájában, mondta el Hende Csaba miniszter.Szerbia és Magyarország közös mezőgazdasági szakértői csoportokat alakítanak, 2015.01.20.

Snežana Bogosavljević-Bošković, Szerbia mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztere közölte, hogy Fazekas Sándor magyar földművelésügyi miniszterrel január 20-án Budapesten megegyeztek, hogy a mezőgazdasági együttműködés terén közös szakértői munkacsoportokat alakítanak. A csoportok a mezőgazdasági termelés növelésén, a föld védelmén, a biztonságos élelmiszertermelésen és az EU támogatások lehívásánának maximalizálásán dolgoznak majd. A munkacsoportok első eredményeit tavasszal tekintik át, amikor Fazekas miniszter Belgrádban viszonozza a látogatást.
Snežana Bogosavljević-Bošković elmondta, hogy Magyarország nagy érdeklődést mutat szerbiai közös vállalatok alapítása iránt, amivel növelhetnék a termelést és a szerb termékek kivitelét.
A találkozón szó volt az EU-csatlakozási folyamatban szerzett magyar tapasztalatokról, különösen a mezőgazdasági támogatások lehívásában, valamint a földtörvényről és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó törvényekről is.
Snežana Bogosavljević-Bošković látogatást tett a budapesti Nikola Tesla Szerb Gimnáziumban és a szentendrei Szerb templomban.Szerbia és Magyarország kapcsolatai a legmagasabb szinten, 2015.01.14.

Ivica Dačić, Szerbia kormányának első alelnöke, külügyminiszter január 14-én Belgrádban találkozott Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével, aki részt vett annak a munkacsoportnak az ülésén, amelyet a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal korszerűsítésére hozott létre Szerbia Köztáraság, Magyarország és a Kínai Népköztársaság.
Dačić és Szijjártó miniszterek úgy értékelték, hogy Szerbia és Magyarország kapcsolatai a legmagasabb szinten vannak az utóbbi évtizedekben, és hogy az elmúlt két évben hatalmas előrelépést értek el a nyitott kérdések megoldása terén.
A két állam külügyminiszterei megállapították, hogy 2013-ban és 2014-ben a kereskedelmi forgalom rekordszintű volt, valamint hogy dinamikus együttműködés folyik több kölcsönös érdekeltségű területen, amit a két ország tisztségviselőinek gyakori találkozásai is tükröznek.
Dačić miniszter kemelte a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítésén való munka fokozásának jelentőségét. Köszönetet mondott magyar kollégájának a Szerbia EU-csatlakozásában nyújtott támogatásért, és elfogadta meghívását, hogy februárban hivatalos látogatásra Magyarországra utazzon.Az év végéig megkezdődik a Belgrád-Budapest közötti vasútvonal korszerűsítése, 2015.01.14.

Zorana Mihajlović, Szerbia kormányának alelnöke, építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter és Hszü Hszian-ping , a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság alelnöke januar 14-én Belgrádban együttműködési tervet írtak alá, amely előirányozza, hogy június végéig elkészüljön a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítésének megvalósíthatósági tanulmánya, a munkálatok az év végéig megkezdődjenek és két év alatt befejeződjenek.
A dokumentum előirányozza a meglévő mellett még egy vágány kiépítését, amely személy- és teherforgalomra is szolgál majd, továbbá hogy a teljes menetidő a két város között kevesebb, mint három óra lesz.
A vasútvonal hossza 350 km, amiből 184 km Szerbia, 166 pedig Magyarország területén található.Szerbia és Magyarroszág kapcsolatai az eddigi legmagasabb szinten, 2014.11.21.

Szerbia kormányának első alelnöke, Ivica Dačić külügyminiszter november 21-én találkozott Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével, Szijjártó Péterrel, aki első hivatalos látogatásán tartózkodik Belgrádban. Mindketten úgy értékelték, hogy Szerbia és Magyarország kapcsolatai elérték az eddigi legmagasabb szintet, továbbá a két ország elkötelezett az intenzív politikai párbeszéd és a közös érdekeltségű, eredményes együttműködés folytatásában. A miniszterek egyetértettek, hogy a két ország viszonyának fejlesztésére vonatkozó törekvések a „történelmi megbékélés” folyamatának lekerekítésében és a két kormány eredményes belgrádi együttes ülésében teljesedtek ki.
Dačić miniszter megköszönte Magyarország Szerbia integrációs törekvéseihez nyújtott erőteljes támogatását, és kiemelte Szerbia készségét a bilaterális gazdasági együttműködés további fejlesztésére. Hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy Szerbia és Magyarország részt vegyenek a regionális energetikai és infrastrukturális projektekben, a Belgrád-Budapest vasútvonal kínai regionális fejlesztési alapból történő korszerűsítésének, valamint a Déli áramlat gázvezeték kiépítésének fontosságát.
A magyar diplomácia vezetője ismételten megerősítette Magyarország elkötelezettségét a kapcsolatok fejlesztésére Szerbiával, amelyre a Nyugat-Balkán kulcsfontosságú országaként tekint, és amely a továbbiakban is számíthat következetes támogatására a teljes jogú EU-tagság elérésének folyamatában. Kiemelte, hogy regionális téren Magyarország számára fontos, hogy a béke, az energiabiztonság és a szorosabb kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok Szerbiával és a Nyugat-Balkán más országaival.Belgrádban tartották a Magyar-szerb gazdasági vegyesbizottság VII. ülését, 2014.11.20.

Szerbia Köztársaság Kormányának földművelésügyi és környezetvédelmi minisztere, Snežana Bogosavljević-Bošković és Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter, mint a Magyar-szerb gazdasági vegyesbizottság társelnökei, kiemelték, hogy Szerbia és Magyarország kapcsolatai soha nem voltak jobbak, hogy az árucsereforgalom az elmúlt öt évben folyamatosan növekszik, és a tavalyi évben rekordszintet ért el.
A bizottság munkája kiterjedt a bilaterális gazdasági együttműködés fejlesztésére, külön tekintettel az árucsereforgalomra, valamint az üzleti tevékenység fokozását szolgáló közös intézkedésekre, amelyek a kereskedelem, befektetések, kis- és középvállalkozások és gépjárműgyártás területére vonatkoznak. Továbbá az infrastruktúra fejlesztésére, az energetikára, mezőgazdaságra és környezetvédelemre, vízgazdálkodásra, információs technológiákra és információs társadalomra, tudományos és technológiai egyttműködésre, regionális és határmenti együttműködésre, turizmusra, egészségügyre, gyógyászati és gyószeriparra.
A két ország gazdasági kamaráinak szervezésében üzleti fórumot is tartottak, amelyen több mint 60 szerbiai és magyarországi vállalat vett részt. Képviseltette magát az energiaszektor, a gépjárműgyártás, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és az információs technológiai ágazat.
Bogosavljević-Bošković miniszter kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország célja az elkövetkezőkben még jobb eredmények elérése, ami azt jelenti, hogy az árucsereforgalomban túlszárnyalják az eddigi, 1,4 milliárd eurós rekordösszeget, elsősorban a Magyarországra irányuló szerbiai kivitel növelésével.Vučić miniszterelnök találkozója Szijjártó miniszterrel Belgrádban, 2014.11.20.


Szerbia Köztársaság kormányának elnöke, Aleksandar Vučić és Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter úgy értékelték, hogy a két ország kapcsolatai kiemelkedően jók, amihez hozzájárul a Szerbiában élő magyar kisebbség, és a Magyarországon élő szerb kisebbség is.
A találkozó során kiemelték, hogy Szerbia és Magyarország gazdasági együttműködése fejlődik, és hogy a kereskedelmi árucsere rekordszintű. Szó volt arról a konferenciáról is, amelyet decemberben tartanak Belgrádban Kína és 16 kelet-európai ország részvételével. Egyetértettek abban, hogy Szerbia és Magyarország közösen tárgyal majd a kínai partnerekkel a Belgrád-Budapest gyorsvasút kiépítéséről, és beszéltek a projekt finanszírozásának módozatairól, hogy 2017 nyarára befejeződhessenek a munkálatok.
Szó volt azokról az előnyökről is, amelyeket a Déli áramlat gázvezeték kiépítése jelentene, főleg Európa ezen részének energetikai stabilitása miatt.Nikolić elnök Magyarország külügyminiszterével tárgyalt, 2014.11.20.

Szerbia Köztársaság elnöke, Tomislav Nikolić novembar 20-án Belgrádban Magyarország külügyminiszterével, Szijjártó Péterrel tárgyalt.
Nikolić elnök és Szijjártó miniszter egyetértettek, hogy a Szerbia és Magyarország közötti együttműködés jelentősen javult, aminek ékes bizonyítéka a két ország közötti rekord mértékű kereskedelmi árucsere az elmúlt évben. Kiemelték annak fontosságát, hogy a Szerbia és Magyarország közötti infrastrukturális összeköttetéseket fejlesszék, és ebben jelentős szerepe lesz a Belgrádot Budapesttel összekötő vasútvonal felújításának, valamint az újabb határátkelőhelyek megnyitásának.
Nikolić elnök elmondta, hogy Szerbia szeretne mielőbb az EU teljes jogú tagjává válni, Szijjártó miniszter pedig kiemelte, hogy Magyarország erőteljesen támogatja Szerbiát európai útján, és hogy országának álláspontja az, hogy az EU-nak fel kellene gyorsítania a bővítési folyamatot.TÁJÉKOZTATÁS A SZERBIÁBA VALÓ BEUTAZÁSHOZ VÍZUMKÖTELES HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAIRA VONATKOZÓ VÍZUMRENDSZER-KÖNNYÍTÉSRŐL

Szerbia Köztársaság Kormánya 2014. október 30-án határozatot hozott, mellyel megkönnyítette a vízumköteles, harmadik országok állampolgárainak a Szerbiába való beutazás feltételeit.
Azok a külföldi útlevéllel rendelkező személyek, akiknek van érvényes, többszöri beutazásra feljogosító Schengen-vízuma, illetve Nagy-Britannia és a többi EU-tagország vagy az Egyesült Államok által kiállított vízuma, valamint azok a külföldi állampolgárok, akik rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel a schengeni országok, vagy az Európai Unió tagországai, illetve az Egyesült Államok területén, vízummentesen beutazhatnak, átutazhatnak és hat hónapon belül 90 napig tartózkodhatnak Szerbia Köztársaság területén.
Ez a rendelet 2014. november 8-tól érvényes.Emlékmű megszentelése a lerombolt Szt. Dimitrije-templom helyén, Budán 2014.11.08.

Budapesten 2014. november 8-án, Szent Dimitrije napján (Mitrovdan), megszentelték azt az emlékművet, amelyet Budán emeltek az egykori Szt. Dimitrije-templom helyén, amely megrongálódott a II. világháborúban, és amelyet 1949-ben az akkori magyar kommunista hatalom képviselői leromboltak. Az emlékművet a Szerb Országos Önkormányzat emelte, az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás segítségével.
Az emlékművet Lukijan budai püspök szentelte meg, az ünnepségen pedig részt vettek Veroljub Arsić, Szerbia Népképviselőházának alelnöke, Latorcai János, a magyar Országgyűlés alelnöke, Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Rade Drobac, Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete, Željko Janjetović, Bosznia és Hercegovina nagykövete, Ljubomir Aleksov, a szerb nemzetiség országgyűlési szószólója, Vera Pejić Sutor, a Szerb Országos Önkormányzat új elnöke, valamint a magyarországi szerb kisebbség és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye számos képviselője.Vulin miniszter budapesti tárgyalása, 2014.10.29.

Aleksandar Vulin, munka-, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális miniszter 2014.október 29-én Budapesten tartózkodott, ahol megbeszélést folytatott Balogh Zoltánna, Magyarország emberi erőforrások miniszterével.
A tárcavezetők egyetértettek abban, hogy a két országnak jó együttműködése van a szociális védelem terén, valamint megállapították, hogy 2014. december 1-étől várható a Szerbia Köztársaság és Magyarország közötti szociális biztonságról szóló egyezmény alkalmazása. A felek tárgyaltak a bilaterális kapcsolatok szociálpolitikai és foglalkoztatás terén való fejlesztéséről, és arról, hogyan adhatja át Magyarország a tapasztalatait a szociális segélyből élő, munkaképes személyek munkába való bekapcsolását illetően.
A két miniszter megállapodott abban, hogy a jövőben folytatják a konzultációkat, tapasztalatokat cserélnek a társadalombiztosítás reformjának végrehajtásáról, valamint az ezen programok megvalósítására vonatkozó EU-források felhasználásának módjairólA Szerb Kultúra Hónapjának zárórendezvénye Szerbia budapesti nagykövetségén, 2014.10.10.

A Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon rendezvénysorozat ünnepélyes záróeseményét október 10-én Szerbia Köztársaság Nagykövetségén tartották meg. A rendezvénysorozatot már ötödször szervezte meg a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ (KDC), az Országos Szerb Önkormányzat védnökségével. A magyar közigazgatási szervek, a diplomáciai kar és a szerb közösség jelenlevő, számos tagját házigazdaként Rade Drobac nagykövet köszöntötte. Ezt követően Slobodan Vukčević nagykövet, SZK Külügyminisztériuma szomszédos és kelet-európai országok igazgatóságának vezetője és Soltész Miklós, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára tartottak beszédet. Végül Milan Đurić, a KDS igazgatója és a Szerb Kultúra Hónapjának szervezője szólt a jelenlevőkhöz, kiemelve a rendezvény jelentőségét a magyarországi szerbek identitásának megőrzésében és a két ország együttműködésében.
Az esten fellépett Branko Maravić, belgrádi operaénekes és a pomázi Zeneiskola tamburazenekara.
A rendezvénysorozat megszervezését Szerbia Köztársaság Művelődési ás Tájékoztatási Minisztériuma, a diaszpórával és a régióban élő szerbekkel való együttműködésben illetékes hivatal és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.Biljana Tipsarević divatbemutatója a Nagykövetségen 2014.10.06.

Szerbia Köztársaság Nagykövetségének épületében október 6-án divatbemutatót tartottak Biljana Tipsarević, ismert szerbiai divattervező munkaáiból. Az „Ellenállhatatlan” nevet viselő, 2014. téli, gazdag kollekció bemutatójára a Szerb Kultúra Hónapja rendezvénysorozat keretében került sor, nagyszámú érdeklődő részvételével, akik között voltak a magyarországi szerb közösség tagjai, a diplomáciai kar és a magyarországi szerb nyelvű média képviselői.
Rade Drobac nagykövet köszöntet mondott a divattervezőnek, amiért elfogadta a meghívást a szerb divat magyarországi bemutatására, és kiemelte, hogy a divatbemutató modern jelleget adott a Szerb Kultúra Hónapja hagyományos rendezvénysorozatának.
Biljana Tipsarević divattervező modelljeit a budapesti Nikola Tesla szerb iskola diákjai vonultatták fel.A Népképviselőház elnöke nemzetközi konferencián Budapesten, 2014.10.03.

Szerbia Népképviselőházának elnöke, Maja Gojković részt vett a Duna-menti országok parlamentjei képviselőinek második konferenciáján, amelyet 2014.10.03-án tartottak Budapesten.
A konferencián közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben a Duna-menti parlamenti képviselők egyebek között hangsúlyozták az összehangolt, határon átnyúló árvízvédelem jelentőségét a Duna-medence és mellékfolyói egész területén. Az EU Duna Régió Stratégiája (EUSDR) keretében való árvízvédelemről beszélve Maja Gojković kiemelte, hogy a régióban bekövetkezett májusi áradások katasztrofális következményei rámutattak az együttműködés fontosságára, a közös árvízvédelmi projektumok kidolgozásának és megvalósításának szükségességére.
A Duna-menti parlamenti képviselők következő konferenciájának házigazdája 2015-ben Szerbia lesz, miután a részvevők elfogadták SZK Népképviselőháza elnökének erre vonatkozó javaslatát.
A konferencia alkalmával Szerbia Népképviselőházának elnöke megbeszélést folytatt a Magyar Országgyűlés elnökével, Kövér Lászlóval. Ennek során kiemelték, hogy a két ország kapcsolatai kimagaslóak, valamint hogy Szerbiának és Magyarországnak esélye van egy közös európai jövőt építeni.A Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon 2014.09.12.

A Szerb Kultúra Hónapja elnevezésű hagyományos rendezvénysorozatot, melyet a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ szervez, idén szeptember 12-től október 10-ig tartják meg. A rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója pénteken, szeptember 12-én este 7 órakor lesz Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ahol a belgrádi “Serbian Jazz, bre” és a szentendrei Vujicsics Együttes lép fel.
A Szerb Kultúra Hónapja keretében emellett számos színházi, irodalmi, képzőművészeti és zenei rendezvényre kerül sor Magyarországon azzal a céllal, hogy bemutassák a szerb hagyományokat és kortárs alkotóművészetet. A rendezvényeknek nagyszámú szerbiai és magyarországi részvevője lesz.
További információk és a Szerb Kultúra Hónapjának programja a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ honlapján olvasható: http://kdc.szerb.hu/Szerbia Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériumának ösztöndíj-pályázata a 2014/2015-ös tanévben a Szerbia a régió szerbjeiért projektum keretében

Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium felhívja a régió országaiban (Szlovénia, Magyarország, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Románia, Bulgária, Macedónia, Albánia és Crna Gora) élő szerb nemzeti közösségek 18 és 35 év közötti érdeklődő tagjainak figyelmét a Szerbia a régió szerbjeiért elnevezésű projektum keretében meghirdetett ösztöndíj-pályázatra.
Az érdeklődők Szerbia Köztársaság országukban illetékes diplomáciai-konzuli képviseletében jelentkezhetnek. A jelentkezési űrlap és a kísérő dokumentáció beadási határideje 2014. július 31.
A pályázati kiírás és a jelentkezési űrlap mellékelve megtalálható.A szerb és a magyar kormány első együttes ülése Belgrádban, 2014.07.01.

Szerbia és Magyarország kormányainak Belgrádban július 1-én megtartott első együttes ülése után Szerbia miniszterelnöke, Aleksandar Vučić kijelentette, hogy a két ország kapcsolatai mind jobban fejlődnek, és kiemelte, hogy Szerbia jó és felelősségteljes partnere lesz Magyarországnak.
Elmondta, hogy Orbán Viktor magyar kormányfővel tárgyaltak a két ország konkrét együttműködési formáiról, olyan kérdésekről, amelyek Szerbia EU-integrációs útjának magyar támogatásától a vasúti és közúti infrastruktúra kiépítéséig terjednek. Szerbia miniszterelnöke kiemelte, hogy magyar kollégájával beszélgettek a Belgrád-Budapest, továbbá a Szabadka-Szeged-Baja vasútvonal kiépítéséről, valamint több határátkelőhely nyitásáról.
- Hatalmasak a lehetőségek a bilaterális együttműködésre. Megegyeztünk, hogy bizonyos projektekben közösen veszünk részt, hogy egyedülálló hozzáférést biztosítsunk az EU-alapokhoz, és hogy ezeket a nehéz időket kihasználjuk infrastruktúránk felújítására, szögezte le Vučić.
A kormányzati csúcstalálkozót követően több kétoldalú egyezményt is aláírtak, amelyek közlekedési, környezetvédelmi és biztonsági kérdésekre vonatkoztak. (bővebben)Nikolić köztársasági elnök találkozója Magyarország miniszterelnökével, 2014.07.01.

Szerbia Köztársaság elnöke, Tomislav Nikolić 2014. július 1-én Belgrádban megbeszélést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, aki a két kormány együttes ülése alkalmából tartózkodott Belgrádban.
Nikolić elnök a találkozón megállapította, hogy a két ország kétoldalú kapcsolatai barátiak és hogy a csúrogi történelmi megbékélés óta még intenzívebbé váltak. “Hálásak vagyunk Magyarországnak Szerbia EU-integrációs törekvéseinek őszinte támogatásáért, és külön a katasztrofális árvizek idején tanúsított szolidaritásért”, hangsúlyozta Nikolić elnök. Kiemelte, hogy a vajdasági magyar kisebbség összekötő szerepet tölt be a két baráti nép között, továbbá hogy a jó kapcsolatok további fejlesztése mindkét fél érdeke.
Orbán Viktor magyar kormányfő elmondta, hogy országa deklaratívan és ténylegesen is síkraszáll Szerbia teljes jogú EU-tagságáért. Magyarországnak és Szerbiának folyamatosan fejleszteniük kell a bilaterális kapcsolatok a gazdaság, a beruházások, a határmenti együttműködés, a kultúra terén és egyebekben, hangsúlyozta a magyar kormányfő.
Tomislav Nikolić, Szerbia elnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közösen nyitotta meg a Belgrádi Magyar Intézetet.Magyarország segítsége jelentős a csatlakozási tárgyalások során 2014.07.01.

Szerbia Köztársaság kormányának első alelnöke és külügyminisztere, Ivica Dačić és Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Navracsics Tibor július 1-ei belgrádi találkozóján úgy értékelték, hogy a két ország kormányainak első együttes ülése ösztönzi a bilaterális kapcsolatok további fejlesztését és bővítését.
Dačić és Navracsics kiemelték, hogy a Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok igen jók, és ismételten megerősítették közös elhatározásukat a politikai párbeszéd és együttműködés folytatására.
A kormány első alelnöke őszi hivatalos bilaterális látogatásra hívta Navracsics Tibort, aki megerősítette Magyarország eltökéltségét, hogy az EU nyugat-balkáni bővítési folyamata folytatódjon, és kiemelte, hogy országa kész tapasztalatai átadására, valamint politikai, szakmai és technikai segítségnyújtásra Szerbiának a csatlakozási tárgyalások folyamatában. Ennek megfelelően megállapodtak, hogy a jövőben rendszeres konzultációkat szerveznek, és a minisztériumok közötti együttműködés is intenzívebb lesz.Vanja Udovičić, Szerbia ifjúságügyi és sportminisztere és Simicskó István, sportért felelős magyar államtitkár bilaterális megbeszélése, 2014.06.18.


Szerbia Köztársaság ifjúságügyi és sportminisztere, Vanja Udovičić 2014. június 18-án Budapesten találkozott Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkárával, Simicskó Istvánnal.
Az igen barátságos és konstruktív légkörben zajló találkozón arról volt szó, hogyan bővíthető Szerbia és Magyarország együttműködése a sport terén.
Külön figyelmet szenteltek azoknak a magyar tapasztalatoknak, amelyeket a sport terén szereztek a  tulajdonjogi átalakulásban.Kiállítás a római császárok szerbiai útjairól Budapesten 2014.03.27.

A Tököly-Popovics Száva Alapítvány, a Tökölyanum épületében Budapesten március 27-én megnyitották az “Itinerarium Romanum Serbiae” (Római császárok útjai Szerbiában) című kiállítást.
A megnyitón Rade Drobac, Szerbia budapesti nagykövete kiemelte, hogy a reprezentatív tárlat 18 olyan római császár mellszobrának másolatát mutatja be, akik a mai Szerbia területén születtek, valamint hogy ez a tény Szerbia Köztársaság kulturális és történelmi gyökereiről és gazdag hagyományáról tanúskodik. A projektum szerzője, Miomir Korać prof. és Nemanja Mrđić archeológus részletesebben beszélt magáról a tárlatról.
A kiállítás megnyitóján részt vettek a diplomáciai kar, a Budapesti Olasz Kultúrintézet, a magyarországi szerb közösség és a Szerb Pravoszláv Egyház képviselői, továbbá a budapesti Nikola Tesla iskola több tanára és diákjai is. Budapest előtt a tárlat anyagát sikerrel mutatták be Washintonban, New Yorkban, Chicagóban, Bostonban és Londonban is.
A kiállítás április 15-ig tekinthető meg a Tökölyanum épületében, munkanaponként 10.30 és 17.00 óra között, a cím Veres Pálné utca 17., 1053 Budapest.Megemlékezés a koszovói pogrom 10. évfordulójáról Budapesten, 2014.03.20.

A Magyarországi Szerb Dokumentációs és Kulturális Központ helyiségeiben 2014. március 19-én megemlékeztek a koszovói szerb és nem albán lakosság 2004. március 17-én kezdődött pogromjáról. A rendezvényt Szerbia Köztársaság Nagykövetsége és az említett központ szervezte, beszédet pedig Rade Drobac, Szerbia nagykövete és Milan Đurić, a központ igazgatója mondott.
Drobac nagykövet kiemelte, hogy Szerbia Köztársaság Külügyminisztériuma, a Koszovó-ügyi iroda, valamint a diaszpórával és a régióban élő szerbekkel foglalkozó iroda együttműködésében Szerbiában és világszerte megemlékeznek a koszovói szerbek tömeges pogromjának 10. évfordulójáról, hogy a hazai és nemzetközi közvéleményt emlékeztessék a koszovói szerb és nem albán lakosság elleni erőszakra. A nagykövet emlékeztetett a 2004. március 17-19. közötti tragikus eseményekre, a szerbek és kulturális és egyházi hagyatékuk elleni, nemzeti alapú támadásokra, az áldozatokra és az események következményeinek jelentőségére. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ne engedjék meg az ilyen események megismétlődését vagy elfeledését.
Drobac nagykövet felkérte a jelenlevőket, hogy adományokkal támogassák a koszovói szerb lakosságot.
A rendezvényen bemutatták a „Pogrom – 10 évvel később“ című dokumentumfilmet és a 2004. márciusi koszovói eseményekről készült fényképeket.
Az említett film itt található meg.Fogadás Szerbia államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2014.02.14.

Szerbia államiságának napja és a Szerb Hadsereg napja alkalmából Szerbia Köztársaság Nagykövetségén Budapesten pénteken, február 14-én hagyományos ünnepi fogadást tartottak. A rendezvényen ezúttal is nagy számban vettek részt a magyarországi állami intézmények, a diplomáciai kar, a gazdasági élet, a kulturális intézmények és a média, akárcsak a magyarországi szerb közösség és a Szerb Pravoszláv Egyház képviselői is.
A vendégeket Rade Drobac nagykövet köszöntötte, aki a két ünnep jelentőségéről, az aktuális szerbiai eseményekről és a két ország kapcsolatai fejlődésének pozitiv irányvonaláról beszélt.Szakmai gyakorlat Szerbia Külügyminisztériumában 2013.12.18.

A szerbiai egyetemisták és végzett hallgatók továbbképzésének fejlesztésére vonatkozó törekvésekkel összhangban új szabályzat került elfogadásra, amely rendelkezik a Külügyminisztérium hatáskörébe tartozó hazai és külföldi szakmai gyakorlatok feltételeiről és kereteiről.
A szakmai gyakorlat a szakképzés és továbbképzés külön részét képezi,  és minden évben a külügyminiszter határoz róla a minisztérium szükségletei alapján.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatban bővebb tájékoztatás Szerbia Köztársaság Külügyminisztériuma Diplomáciai Akadémiájának honlapján található.
A Szerbia budapesti Nagykövetségén való szakmai gyakorlat iránt érdeklődők a Nagykövetség e-mail címén érdeklődhetnek: budapest@amb.srbije.net .Szociális biztonsági egyezmény alaáírása 2013.11.29.

Rade Drobac nagykövet és Doncsev András, az Emberi Erőforrások Minisztériumnak parlamenti államtitkára a minisztériumban ma aláírták a szociális biztonságról szóló egyezményt és az annak végrehajtására vonatkozó adminisztrációs egyezményt.
Az ünnepélyes aláírást megelőző rövid beszélgetés során mindkét fél kiemelte az említett egyezmények jelentőségét a két országra és állampolgáraikra nézve. Rámutattak, hogy az egyezmények aláírása az eddigi jó bilaterális együttműködés eredménye és kifejezték meggyőződésüket, hogy az együttműködés hasonló szellemben folytatódik a jövőben is.
A szociális biztonságról szóló új egyezmény felváltja a két ország közötti korábbi egyezményt, amelyet 1957. október 7-én ugyancsak Budapesten kötöttek meg. Az egyezmény szabályozza a két ország állampolgárainak egészség-, nyugdíj- és rokkantbiztosítási jogainak megvalósítását, továbbá a munkanélküliségi pótlékot, a munkahelyi sérülések és foglalkozási ártalmak alapján járó juttatásokat.A Nagykövetség a Diplomata Vásáron 2013. 11. 24.

Szerbia Köztársaság Nagykövetsége idén is részt vett a diplomata házastársak szervezésében megtartott jótékonysági Diplomata Vásáron, amelyre november 24-én került sor a budapesti Intercontinental szállóban.
A vásáron több mint 35 nagykövetség és nagyszámú cég képviseltette magát.
Szerbia idén közismert édesipari termékeivel, italaival, háztartási tisztítószerekkel, húsipari termékekkel és a szerbiai turisztikai ügynökségek népművészeti ajándéktárgyaival mutatkozott be. A rendezvényen szerb művelődési műsort adtak elő a budapesti Tabán KME tagjai és a Nikola Tesla szerb iskola diákjai.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Diplomata Vásár védnöke és díszvendége Herczegh Anita, Magyarország elnökének felesége volt, aki megtekintette Szerbia kiállítási standját is.
A jótékonysági vásár teljes bevételét hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére fordítják.Mrkić miniszter igen elégedett a budapesti találkozó eredményeivel 2013.10.31.

Szerbia külügyminisztere, Ivan Mrkić a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) mai budapesti találkozója végén igen elégedetten nyilatkozott azokról az eredményekről, amelyeket Szerbia a KEK keretében, valamint a V4 országaival folytatott együttműködésben elért.
Mrkić miniszter elmondta, hogy a KEK keretében és a V4 országaival lebonyolított találkozók Szerbiának nagyon hasznosak voltak, és úgy értékelte, hogy az ilyen jellegű találkozók egyfajta felkészülést jelentenek Szerbiának az EU-s tagságra.
A miniszter elmondta azt is, hogy a Štefan Füle EU-s bővítési biztossal és Victoria Nuland amerikai külügyi helyettes államtitkárral folytatott nem hivatalos találkozóján kifejezték elismerésüket Szerbia iránt a régióban és a Nyugat-Balkánon végzett munkájáért, továbbá bel- és külpolitikájáért.A V4 és a Nyugat-Balkán országainak együttműködése 2013.10.31.

A V4 tagországok és a nyugat-balkáni államok külügyminiszterei mai budapesti találkozójukon megegyeztek arról, hogy fokozzák az együttműködést annak érdekében, hogy felgyorsítsák a régió országainak európai integrációját, közölte Szerbia Köztársaság Külügyminisztériuma. A találkozón részt vett Ivan Mrkić, Szerbia külügyminisztere is.
Szerbia politikáját a közlemény szerint többen elismeréssel méltatták a találkozón, elsősorban Victoria Nuland amerikai külügyi helyettes államtitkár, Štefan Füle EU-s bővítési biztos és Linas Linkevicius litván külügyminiszter és minden részvevő, különösen Lengyelország. A V4 tagországai és a Nyugat-Balkán államai között megegyezésekre került sor annak érdekében, hogy térségünk minden országa gyorsabban haladjon a teljes rangú EU-s tagság irányába, áll a közleményben, amely szerint a találkozón nagy jelentőséget tulajdonítottak a koszovói választásoknak, és kiemelték Priština felelősségét  a tiszta, és demokratikus alapelveknek megfelelő választások érdekében.Véget ért a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon 2013.10.14.

Photo: SNNA Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon elnevezésű rendezvénysorozat, amelyet negyedik alkalommal szervezett a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ (KDC), ünnepi zárórendezvényét október 14-én Szerbia Nagykövetségén tartották, ahol a vendégeket Rade Drobac nagykövet, Milan Đurić, a KDC igazgatója és Paulik Antal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának vezetője köszöntötte. Az ünnepi műsorban fellépett a belgrádi Sensartika kvartett, és kiállították Jovan Mirčeski Novak Đokovićról készült fényképsorozatát.
Az elmúlt hónapban Magyarország szerte bemutatkozott a szerb kultúra, hagyomány és kortárs művészet. A változatos programok keretében kiállításokra, irodalmi estekre, színházi előadásokra, filmvetítésekre, gyermekprogramokra és más rendezvényekre került sor. Idén jelentős évfordulókról is megemlékeztek: az első szerb színdarabot kétszáz éve Budapesten mutatta be Joakim Vujić, 120 éve született Miloš Crnjanski, Desanka Maksimović húsz éve, Jovan Dučić pedig hetven éve hunyt el.
A rendezvénysorozatot Szerbia Művelődési és Tájékoztatási Minisztériuma, a diaszpórával és a régióban élő szerbekkel való együttműködésben illetékes hivatal és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.Szerbia Népképviselőházának elnöke találkozott a magyar Országgyűlés elnökével és a külügyminiszterrel 09.10.2013.

Szerbia Köztársaság Népképviselőházának elnöke, dr. Nebojša Stefanović ma Budapesten találkozott a magyar Országgyűlés elnökével, Kövér Lászlóval.
A találkozón szó volt a két ország parlamenti együttműködéséről, elsősorban az Interparlamentáris Unió Magyar-Szerb Baráti Tagozatában és a bizottságok terén, a regionális együttműködésről, a tapasztalatcseréről és Magyarország szakértői segítségéről, ami nagyon fontos Szerbia uniós csatlakozási folyamatában. Nebojša Stefanović köszönetet mondott Magyarországnak az integrációs tárgyalásokban nyújtott segítségért, elsősorban az igazságügyi, közjegyzői és végrehajtói szakmai fejlesztésekben, az EU-s csatlakozási folyamat során stratégiai tervezésekben és IPA-projektumok előkészítésében az igazságügy, valamint a szervezett bűnözés elleni harc terén. A magyar Országgyűlés elnöke kiemelte, hogy Magyarország támogatja Szerbiát az európai uniós csatlakozás során, és kész felajánlani Szerbiának a fizetési mérleghiány, az államadósság és az infláció csökkentése terén szerzett tapasztalatait.
Hivatalos magyarországi látogatása során Szerbia Népképviselőházának elnöke ma a magyar külügyminiszterrel, Martonyi Jánossal is tárgyalt Szerbia uniós csatlakozásáról, a két ország bilaterális kapcsolatairól és a regionális együttműködésről. Kiemelték, hogy a két ország együttműködése jó, és hogy a jövőben minden esetleges problémát bilaterális szinten kell rendezni, hogy ne sodorják veszélybe Szerbia EU-s csatlakozási tárgyalásait.
Nebojša Stefanović találkozott a FIDESZ országgyűlési képviselőcsoportjának elnökével, Rogán Antallal és a magyarországi szerb diaszpóra képviselőivel is.Nebojša Stefanović a nyugat-balkáni parlamentek házelnökeinek konferenciáján 08.10.2013.

Szerbia Népképviselőházának elnöke, dr. Nebojša Stefanović részt vett a nyugat-balkáni parlamentek házelnökeinek konferenciáján, amelyet Budapesten tartottak.
Felszólalásában Szerbia EU-integrációs eredményeiről és céljairól beszélt, kiemelve, hogy Szerbia EU-integrációs folyamatának fordulópontja a Stabilizációs és Társulási Megállapodás aláírása volt, ami megteremtette a szükséges előfeltételeket a politikai, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok további fejlesztésére, meghatározta a jogszabályok EU-s jogrendszerrel való összehangolásának kötelezettségét és elősegítette a regionális együttműködést. Stefanović elmondta,hogy az EU-s tagság Szerbiának, akárcsak a régió többi országának is, stratégiai és fő külpolitikai célja. Hangsúlyozta, hogy Szerbia megkezdte a tárgyalási folyamatot, és már megtartották az első találkozókat az Európai Bizottság képviselőivel. (bővebben szerb nyelven)Szerbia népképviselőházi elnökének találkozója Magyarország elnökével, 07.10.2013.

Szerbia Népképviselőházának elnöke, dr. Nebojša Stefanović hétfőn Budapesten találkozott Áder János magyar köztársasági elnökkel.
A beszélgetés során szó volt a két ország kapcsolatairól, az európai integrációról, valamint a regionális és gazdasági együttműködésről. A felek értékelése szerint a két ország közötti gazdasági együttműködés jó, és egyes területeken tovább fejleszthető, elsősorban a beruházások növelése terén. Kiemelték, hogy Magyarország további beruházásokat tervez a kis- és középvállalkozások, az infrastruktúra fejlesztése, az energiaellátás, a mezőgazdaság és a turizmus terén. Áder János megerősítette, hogy Magyarország erőteljesen támogatja Szerbiát az EU-integrációs folyamatban, és szó volt azokról a konkrét területekről is, amelyekben Magyarország segítséget nyújthat, ezek pedig az igazságügyi szakmák, közjegyzői és végrehajtói fejlesztések, az EU-s tárgyalási folymatban stratégiai tervezések és IPA-projektumok előkészítése az igazságügy, valamint a szervezett bűnözés és korrupció elleni harc területén, és egyéb kérdésekben, amelyek iránt a szerb fél érdeklődést mutat.Magyarország támogatja Szerbia EU-integráciáját 2013.10.07.

Szerbia Kormányának külügyminisztere, Ivan Mrkić ma Budapesten Orbán Viktor magyar kormányfővel tárgyalt, aki megerősítette, hogy Magyarország erőteljesen támogatja Szerbia EU-integrációját. A beszélgetésen szó volt a két ország közötti új határátkelőhelyek megnyitásáról és megállapodtak, hogy hamarosan szerb-magyar ösztöndíjprogram indul.
Mrkić miniszter hivatalos budapesti látogatásán találkozott Martonyi János magyar külügyminiszterrel is, aki ugyancsak megerősítette Magyarország támogatását Szerbia EU-ba vezető útján. Közös sajtótájékoztatójukon Ivan Mrkić köszönetet mondott Magyarországnak ezért a támogatásért és elmondta, hogy Szerbia a továbbiakban is reméli Magyarország segítségét, hogy felkészülten várja a társulási tárgyalások hivatalos megkezdését. Mrkić miniszter elmondta, hogy a találkozón szó volt a nemzeti kisebbségekről is. A hamis menedékkérőkkel kapcsolatban közölte, Szerbia mindent megtesz számuk csökkentéséért.
Martonyi miniszter hangsúlyozta, hogy Budapest támogatja Szerbia EU-csatlakozási tárgyalásainak mielőbbi megkezdését, és hozzátette, hogy Magyarország érdeke tovább erősíteni jó kapcsolatait Szerbiával.
Mrkić miniszter Budapesten Szerbia Nagykövetségének épületében találkozott a magyarországi szerb közösség képviselőivel is.Áder János magyar köztársasági elnök látogatása Szerbiában 2013.05.25-26.

Szerbia elnöke, Tomislav Nikolić kijelentette, hogy az Európai Unió június 28-án fontos vizsgát tesz saját szabályainak tiszteletben tartásáról, és elmondta, hogy Szerbia erőfeszítéseivel kiérdemelte, hogy meghatározzák a csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját. Áder János, Magyarország elnöke elmondta, hogy az EU pozitív döntésére számít a tárgyalások dátumának meghatározását illetően, és hogy Magyarország fenntartások nélkül támogatja Szerbia belépését az EU-ba. Úgy értékelte, hogy Szerbia az elmúlt hónapokban és az elmúlt évben sokat tett azért, hogy elkezdődjenek a tárgyalások az EU-val.
Nikolić és Áder elnökök egyetértettek abban, hogy a közös főhajtás a magyar és a szerb áldozatok előtt történelmi megbékélés, amelynek üzenete, hogy a múlt a történészeké, a jövő a két nép együttműködéséé.
- A történelmet a történészekre hagyjuk, a jövőt pedig a két nép együttműködésére – mondta Nikolić elnök.
- Történelmi eseményről van szó, amellyel lezárul egy olyan fejezet államaink kapcsolatában, amely hetven éve lezáratlan - jelentette ki Áder János.
Az államelnökök úgy értékelték, hogy Szerbia és Magyarország együttműködése felfelé ível.
Magyarország elnöke hivatalos szerbiai látogatása során találkozott Nebojša Stefanović házelnökkel és Ivica Dačić kormányfővel is.Szerbia új nagykövete átadta a megbízólevelét Áder Jánosnak, Magyarország elnökének 2013.05.13.

A megbízólevél átadása photo: MTISzerbia Köztársaság új magyarországi nagykövete, Őexc. Rade Drobac úr ma átadta Őexc. Áder János köztársasági elnök úrnak a megbízólevelét, amellyel Szerbia elnöke, Tomislav Nikolić az SZK rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövetévé nevezi ki.

A köztársasági elnökkel folytatott beszélgetés során Drobac nagykövet hangsúlyozta, hogy Szerbia Köztársaság kiemelt figyelmet szentel a Szerbia és Magyarország közötti bilaterális kapcsolatoknak, és kifejezte készségét, hogy hozzájáruljon ezek további mélyítéséhez és az együttműködés minden téren való erősítéséhez.

Szerbia nagykövete az Áder elnökkel való találkozót követően a Hősök terén megkoszorúzta az Ismeretlen hősök emlékművét.Hírek
FONTOS ÉRTESÍTÉS, 17.03.2020.
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK AJÁNLÁSA A KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODÓ HAZAI ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE, 2020.03.17.
TÁJÉKOZTATÓ SZERBIA KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI KONZULÁTUSÁNAK A MUNKAIDEJÉRŐL, 2020. 03.16.
Értesítés a külföldön élő választópolgárok számára a szerbiai parlamenti képviselők megválasztására vonatkozó választói joguk érvényesítéséről, 2020. 03. 05.
Ünnepi fogadás Szerbia Köztársaság államiságának napja alkalmából Szerbia Budapesti Nagykövetségében 2020.02.17.
Szerbia Kormánya segítséget nyújt a magyarországi szerbek számára fontos projektumok megvalósításához, 2020.02.12.
A szerb Nemzeti Oktatási Tanács tagjai Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2020.02.05.
Megérkeztek Aleksandar Vučić szerb államfő ajándék könyvcsomagjai a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központba, 2020.01.24.
Fogadás Szerbia női és férfi vízilabda válogatottjának a tiszteletére Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2020.01.20.
Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségének munkaideje a katolikus karácsonyi ünnepek ideje alatt, 2019.12.18.
A nagykövetségi helyiségek festésére vonatkozó szerződés odaítéléséről szóló határozat, 2019.11.18.
Pályázati dokumentáció, 2019.11.13
Felhívás ajánlattevésre a nagykövetség helyiségeinek és a konzulátusi házmesteri lakásnak a festésére, 2019. 11. 13.
Szerbia Katonaságának vezérkari főnöke Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019. 11.07.
Az Örmény Köztársaság állampolgárai vízum nélkül utazhatnak Szerbiába, 2019.11.02.
A Mindent Szerbia Sportjáért elnevezésű társulás küldöttsége Őexcellenciája Ivan Todorov nagykövetnél, 2019. október 17.
Aleksandar Vučić, Szerbia Köztársaság elnöke Budapesten 2019. szeptember 4-én és 5-én
Kezdeményezés Szerbia Köztársaságnak az UNESCO Végrehajtó Tanácsában történő újraválasztására
Művészek Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019.07.05.
Aleksandar Antić bányászati és energitikai miniszter Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019. 06. 14.
A Katonai Akadémia növendékei és a Kozara hadihajó legénysége Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019.06.05.
Őszentsége Irinej, a Szerb Pravoszláv Egyház pátriárkája látogatást tett Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, 2019.05.25.
Dejan Tomašević, a FIBA Európa elnökjelöltje Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségében, 2019. 04. 16.
Megemlékezés a Jugoszlávia elleni NATO bombázás 20. évfordulójáról, 2019.03.26.
Pályázat a régió-beli és a diaszpórában élő szerbek projekjeinek társfinanszírozására, 2019.03.21.
Mórahalom küldöttsége Szerbia Nagykövetségében Budapesten, 2019.02.28.
Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségébe látogatott Jadranka Joksimović, 2019. február 26.
Vajdasági Est Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, 2019. február 22.
Ünnepi fogadás Szerbia Nagykövetségében Budapesten Szerbia Köztársaság államiságának és katonaságának napja alkalmából, 2019.02.18.
Szerbia Köztársaság megszüntette a vízumkötelezettséget a Saint Kitts és Nevis Föderáció és a Palaui Köztársaság állampolgárai számára, 2019.02.07.
Értesítés a munkaszüneti napokról, 2018.12.28.
Őexcellenciája Ivan Todorov átadta megbízólevelét Őexcellenciája Áder János köztársasági elnöknek (2018.12.17.)
Határozat a szerződés odaítéléséről
Felújítási munkálatok a Nagykövetségen - Pályázati felhívás
Felújítási munkálatok a Nagykövetségen - Pályázati dokumentáció
Szerbia Nagykövetsége a budapesti Diplomata Vásáron, 2018.12.05.
Emlékeztető azon szerb állampolgárok számára, akik a JSZSZK volt tagköztársaságaiban kiadott anyakönyvi kivonatokkal rendelkeznek: jegyeztessék be magukat Szerbia Köztársaság születési anyakönyveibe!, 2018.11.19.
Értesítés: Szerbia budapesti nagykövetségén november 12-e munkaszüneti nap, 2018.11.7.
Megszünt a vízummentesség az Iráni Iszlám Köztársaság magánútlevéllel rendelkező állapolgárai számára a Szerbia Köztársaságba való belépéskor, 2018.10.11.
Szerbia Köztársaság budapesti nagykövetségén ünnepélyesen befejeződött a Szerb Kultúra Hónapja, 2018.10.05.
Nemzeti Vágta, 2018.09.16.
Szerb-magyar idegenforgalmi fórum Szerbia budapesti Nagykövetségén, 2018.09.14.
Budapesten ünnepélyesen megnyitották a Szerb Kultúra Hónapját, 2018.09.07.
Szerb-magyar üzleti fórum Szerbia Köztársaság Nagykövetségén, 2018.06.07
A nyugat-szerbiai idegenforgalmi régió bemutatkozása a nagykövetségen, 2018.04.18.
Fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2018.02.14
Budapesten tartották Szerbia és Magyarország kormányzati csúcstalálkozóját 2018.02.08-09.
A Vajdasági Gazdasági Kamara és a Pécs-Baranyai Kerekedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodást írt alá, 2018.01.31.
Véget ért a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon, 2017.10.06.
A nagykövetség a Vágta Korzón, 2017.09.16-17.
Konferencia a hajós turizmusról, 2017.09.15.
Szerb-magyar üzleti és idegenforgalmi fórum Szerbia nagykövetségén, 2017.09.15.
Aleksandar Vučić, Szerbia és Áder János, Magyarország elnökének találkozója, 2017.01.09.
Megkezdődött a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon, 2017.09.08.
Magyar-szerb turisztikai üzleti fórumot tartottak Szegeden, 2017.09.01.
Szerb-magyar üzleti fórum a nagykövetségen, 2017.03.04.
Nagykövetségi fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2017.02.14
Megállapodás vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről a magánútlevéllel rendelkezők számára Szerbia Köztársaság és a Kínai Népköztarsaság kormányai között, 2016.12.30.
Közös szerb-magyar kormányülés Nišben, 2016.11.20-21.
A Szerb Kultúra Hónapjának zárórendezvénye a Nagykövetségen, 2016.10.10.
Ivica Dačić, Szerbia első miniszterelnök-helyettesének és külügyminiszterének hivatalos magyarországi látogatása, 2016.10.02-03.
A Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon: Verica Rakočević divatbemutatója a Nagykövetségen, 2016.09.30.
Megkezdődött a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon, 2016.09.10.
Magyarország kormányfője belgrádi látogatáson, 2016.09.05.
Jadranka Joksimović hivatalos magyarországi látogatáson, 2016.08.31.
Szabadkán tartották Szerbia és Magyarország kormányközi kisebbségi vegyes bizottságának 5. ülését, 2016.04.04.
Aleksandar Vulin miniszter budapesti látogatása, 2016.03.19.
Budapesten tartották a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság ülését, 2016.03.17-18.
Nagykövetségi fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2016.02.18.
Maja Gojković, Szerbia Népképviselőháza elnökének hivatalos magyarországi látogatása, 19.11.2015.
A Szerb Kultúra Hónapjának zárórendezvénye Budapesten, 2015.10.15.
Aleksandar Vučić, Szerbia kormányfőjének hivatalos budapesti látogatása, és a szerb és a magyar kormány együttes ülése, 2015.07.1.
A Népképviselőház külügyi bizottsága küldöttségének látogatása az Országgyűlésben, 2015.05.4-5.
A diaszpórában és a régióban éló szerbek bizottságának elnöke látogatóban a Szerb Országos Önkormányzatban, 2015.05.04.
Az új szerb ortodox templom felszentelése és a Szerb Pravoszláv Egyház Múzeumának megnyitója Pécsett, 2015.05.03.
Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke hivatalos szerbiai látogatáson, 2015.04.16-17.
Dačić miniszter a Közép- és Délkelet-Európa energiabiztonságáról szervezett miniszteri találkozón, 2015.04.07.
Tizenegy év telt el a szerbek elleni 2004 márciusi etnikai indíttatású erőszak óta
Szerbia a budapesti Utazás 2015 Kiállításon , 2015.02.28.
Nagykövetségi fogadás Szerbia Államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2015.02.18.
Dačić miniszter hivatalos budapesti látogatáson, 2015.02.11.
Dačić miniszter meglátogatta a Duna Bizottság budapesti székhelyét, 2015.02.11.
Magas szintű védelmi együttműködés Szerbia és Magyarország között, 2015.01.22.
Szerbia és Magyarország közös mezőgazdasági szakértői csoportokat alakítanak, 2015.01.20.
Szerbia és Magyarország kapcsolatai a legmagasabb szinten, 2015.01.14.
Az év végéig megkezdődik a Belgrád-Budapest közötti vasútvonal korszerűsítése, 2015.01.14.
Szerbia és Magyarroszág kapcsolatai az eddigi legmagasabb szinten, 2014.11.21.
Belgrádban tartották a Magyar-szerb gazdasági vegyesbizottság VII. ülését, 2014.11.20.
Vučić miniszterelnök találkozója Szijjártó miniszterrel Belgrádban, 2014.11.20.
Nikolić elnök Magyarország külügyminiszterével tárgyalt, 2014.11.20.
TÁJÉKOZTATÁS A SZERBIÁBA VALÓ BEUTAZÁSHOZ VÍZUMKÖTELES HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAIRA VONATKOZÓ VÍZUMRENDSZER-KÖNNYÍTÉSRŐL
Emlékmű megszentelése a lerombolt Szt. Dimitrije-templom helyén, Budán 2014.11.08.
Vulin miniszter budapesti tárgyalása, 2014.10.29.
A Szerb Kultúra Hónapjának zárórendezvénye Szerbia budapesti nagykövetségén, 2014.10.10.
Biljana Tipsarević divatbemutatója a Nagykövetségen 2014.10.06.
A Népképviselőház elnöke nemzetközi konferencián Budapesten, 2014.10.03.
A Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon 2014.09.12.
Szerbia Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériumának ösztöndíj-pályázata a 2014/2015-ös tanévben a Szerbia a régió szerbjeiért projektum keretében
A szerb és a magyar kormány első együttes ülése Belgrádban, 2014.07.01.
Nikolić köztársasági elnök találkozója Magyarország miniszterelnökével, 2014.07.01.
Magyarország segítsége jelentős a csatlakozási tárgyalások során 2014.07.01.
Vanja Udovičić, Szerbia ifjúságügyi és sportminisztere és Simicskó István, sportért felelős magyar államtitkár bilaterális megbeszélése, 2014.06.18.
Kiállítás a római császárok szerbiai útjairól Budapesten 2014.03.27.
Megemlékezés a koszovói pogrom 10. évfordulójáról Budapesten, 2014.03.20.
Fogadás Szerbia államiságának napja és a Hadsereg napja alkalmából, 2014.02.14.
Szakmai gyakorlat Szerbia Külügyminisztériumában 2013.12.18.
Szociális biztonsági egyezmény alaáírása 2013.11.29.
A Nagykövetség a Diplomata Vásáron 2013. 11. 24.
Mrkić miniszter igen elégedett a budapesti találkozó eredményeivel 2013.10.31.
A V4 és a Nyugat-Balkán országainak együttműködése 2013.10.31.
Véget ért a Szerb Kultúra Hónapja Magyarországon 2013.10.14.
Szerbia Népképviselőházának elnöke találkozott a magyar Országgyűlés elnökével és a külügyminiszterrel 09.10.2013.
Nebojša Stefanović a nyugat-balkáni parlamentek házelnökeinek konferenciáján 08.10.2013.
Szerbia népképviselőházi elnökének találkozója Magyarország elnökével, 07.10.2013.
Magyarország támogatja Szerbia EU-integráciáját 2013.10.07.
Áder János magyar köztársasági elnök látogatása Szerbiában 2013.05.25-26.
Szerbia új nagykövete átadta a megbízólevelét Áder Jánosnak, Magyarország elnökének 2013.05.13.
Hírarchívum